Tarih Vakfı

Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları

by

Tarih Vakfı’nın düzenlediği Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi başlıyor!

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz‘ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları’nda bu dönem ayda bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Akl-ı Kıssa’da kadın tarihçilerin çalışmalarını, yayınlarını, araştırma gündemlerini ve tarih disiplinine katkılarını görünür kılmayı ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2023 güz dönemi ikinci seminerini Fatma Eda Çelik, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yürütme Organının Tarihi” başlığıyla verecek. Bu seminere Nuray Ertürk Keskin tartışmacı olarak katkı verecek.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

Tarih Vakfı’nın düzenlediği Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları başlıyor. Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları’nda bu dönem ayda bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşmaya devam edecek, biz dinleyeceğiz. Akl-ı Kıssa’da kadın tarihçilerin çalışmalarını, yayınlarını, araştırma gündemlerini ve tarih disiplinine katkılarını görünür kılmayı ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Akl-ı Kıssa’nın 2023 güz dönemi ilk seminerini Suraiya Faroqhi, “Women in the Ottoman Empire” başlığıyla verecek. Seminer 17 Ekim 2023’te saat 19:00’da Tarih Vakfında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2023 Bahar dönemi üçüncü seminerini Fatma Öncel “Çiftlik Meselesi: Uzun 19. Yüzyılda Tesalya ve Epir” başlığıyla verecek. Seminer 23 Mayıs 2023’de saat 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2023 Bahar dönemi ikinci seminerini Feryal Tansuğ “İmparatorluk Dönüşürken İzmir ve Kuzey Ege Adaları Rumları” başlığıyla verecek. Seminer 25 Nisan 2023’de saat 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

Akl-ı Kıssa’nın Bahar dönemi seminerlerini “Erken Modern Dönemde İstanbul: Bir Kitap Sohbeti” ile başlatıyoruz. Bu seminerde Erken Modern Dönemde İstanbul (A Companion to Early Modern Istanbul, Brill, 2021) kitabının yazarları ile bir sohbet gerçekleştireceğiz.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Bu seminerde Senem Timuroğlu dünyada 1. Dalga Feminist Hareket ile etkileşim ve alışveriş halinde ilerleyen, Osmanlı modernleşmesi tarihinin birer aktörü olan Osmanlı-Türk kadınların entelektüel ve politik yolculuğunu, Kanatlanmış Kadınlar, Osmanlı ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu çalışmasındaki bulgulara dayanarak ele alacak. Seminere Gülşen Çulhaoğlu Pirencek tartışmacı olarak katkı verecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2022 Güz dönemi üçüncü seminerini Suna Çağaptay “Bir Kentin Anatomisi: Prousa’dan Bursa’ya” başlığıyla verecek. Seminere Nilay Özlü tartışmacı olarak katkı verecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2022 Güz dönemi ikinci seminerini Fatma Gül Karagöz, “Toprak Hakimiyetinin
İzini Sürmek: 1700-1750 Yılları Arasında Vidin Kadı Mahkemesinde Aktörler” başlığı ile
verecek. Seminer Vidin şeriye sicillerinde toprağın el değiştirmesi ve arazi üzerinde ortaya
çıkan kavgalar üzerinden arazi sahipliği meselesini incelemeyi amaçlıyor.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2022 Güz döneminde ilk seminerini Görkem Akgöz “Fabrikalar Burda, Kadınlar Nerde?”: Erken Cumhuriyet Döneminin Kadınlara Mahsus Emek Rejimi başlığıyla verecek. 1930’lar ve 1940’larda, devletin ve işverenlerin ısrarlı kadın emeği taleplerinin arkasında ne yatıyordu? Kadınlar bu talebe nasıl cevap verdiler? Çalışma mekanına dışsal etkenler ile çalışma mekanındaki kontrol ve otorite ilişkileri, kadınların fabrika deneyimlerini nasıl şekillendirildi?