Tarih Vakfı > Etkinlikler

Etkinlikler

by

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2023 Bahar dönemi üçüncü seminerini Fatma Öncel “Çiftlik Meselesi: Uzun 19. Yüzyılda Tesalya ve Epir” başlığıyla verecek. Seminer 23 Mayıs 2023’de saat 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tarih & Saat:
Yer: Minerva Han

Tarihte İstanbul serisinde, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, farklı yüzyılları ve dönemleri kapsayacak biçimde İstanbul’un siyasi, ekonomik, toplumsal ve kentsel varlığı ele alınıyor. 24 Mayıs 2023, Çarşamba saat 18:00’de Minerva Han’da yüz yüze ve çevrimiçi toplantıda görüşmek üzere.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

“Cumhuriyet’in 100 Yılında Toplumsal Cinsiyet, Laiklik ve Siyaset” başlığı altında 17 Mayıs 2023 Saat 18:30’da gerçekleşecek. Fatmagül Berktay, F. Ceren Akçabay ve Tuba Kancı, Cumhuriyet’in toplumsal cinsiyet tarihini yurttaşlık, medeni kanun, laiklik ve siyasetin cinsiyeti gibi temalar etrafında değerlendirecekler. Panelin başkanlığını Umut Azak yapacak.

Tarih & Saat:
Yer: Nazım Hikmet Kültürevi, Balaban Salonu

“Toplum mühendisliği” ne anlama gelir; bir toplum tasarımı kurmanın anlamı ve meşruiyeti nedir? Türkiye’de ortaya atılan toplum tasarımlarının izini, siyasette ve edebiyatta, nasıl sürebiliriz? Kadınların gelecek tasarımları, bize ne söyler? Teknolojinin olanak verdiği gelecek tasarımları bizi iyimser mi kötümser kılmalı? Mustafa Arslantunalı, Tanıl Bora, Esra Dicle, Eser Köker bu sorular etrafında tartışacaklar.

Tarih & Saat:
Yer: Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul (ÇSM 403-404) kampüsü

Konferansı dört ana başlık altında planladık: Cumhuriyet Tarihyazımının Kaynakları; Türkiye Dışından Cumhuriyete Bakış; 1930-1980 Arasında Cumhuriyeti Nasıl Yazdılar; Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar. Konferansı Cumhuriyet tarihyazımının çeşitli açılardan ele alınacağı bir yuvarlak masa toplantısı ile bitireceğiz.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

Panelde Selin Pelek- Mustafa Kahveci, “Cumhuriyet ve Ücretli Emek”, Can Nacar,  “Erken Cumhuriyet Tarihinin İşçi Özneleri”, Mustafa Görkem Doğan, “Çok Partili Hayat ve İşçileri” başlıkları ile emeğin 100 yılını değerlendirecekler. Panelin başkanlığını Mustafa Görkem Doğan yapacak.  

Tarih & Saat:
Yer: Minerva Han

Tarih Vakfı ve İPM iş birliğiyle her ay düzenlenen ‘’Minerva Konuşmaları: Tarihte İstanbul’’ serisinde 27 Nisan 2023 tarihinde Mehmet Kentel, “Galata’nın Surlarını Yıkarken Tarihini Yazmak” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2023 Bahar dönemi ikinci seminerini Feryal Tansuğ “İmparatorluk Dönüşürken İzmir ve Kuzey Ege Adaları Rumları” başlığıyla verecek. Seminer 25 Nisan 2023’de saat 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Tarih Vakfı’ndan Yemek Tarihi seminer dizisi başlıyor! Kurulduğu 1991 yılından itibaren Türkiye’de tarihe olan ilginin gelişmesine hizmet eden Tarih Vakfı, bu amaca yönelikçalışmalarına yemeğin sosyal ve kültürel tarihine odaklanan yeni…