Tarih Vakfı > Projeler > Kurum ve Sektör Tarihi Projeleri

Kurum ve Sektör Tarihi Projeleri

Kurum/şirket/sektör tarihi araştırmaları, işletmelerin ya da faaliyet gösterdikleri iş alanlarının, bilimsel kurallar ve etik değerlerden ödün verilmeden konunun uzmanları tarafından araştırıldığı ve elde edilen bulguların, kurumun beklentileri doğrultusunda derlenerek kitap, belgesel, sergi gibi ürünlere dönüştürüldüğü akademik çalışmalardır.

Bir kurumun tarihinin tüm yönleriyle derinlemesine incelenebilmesi, ancak o kurumun etkileşim içinde olduğu diğer kuruluşların, faaliyet alanlarının, bağlı bulunduğu örgüt ve birliklerin tarihi ve elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, toplumsal ve siyasal tarihi bağlamında ele alınmasıyla başarılabilir. Böylece ilgili kurum, kendi tarihinin yanı sıra geçmişte ya da günümüzde ilişki kurduğu diğer kuruluşların, ortaklarının, rakiplerinin ve faaliyet gösterdiği sektörlerin de tarihinin incelenmesine vesile olurken, kendi köklü geçmişini bilimsel anlamda kanıtlayabilme şansına sahip olur ve alanındaki diğer kuruluşlar arasında da öncü bir konuma ulaşır.

Kurum tarihi araştırmalarıyla, ilgili kurumun kurucuları ve kuruluş süreçleri; günümüze kadar geçirdiği aşamalar; devlet organlarıyla ilişkileri; toplum üzerinde bıraktığı etkiler; misyonu, vizyonu ve hedeflerindeki değişiklikler ile sahip olduğu kurum kültürü, belgelerle ve olayların birebir tanıklarının öznel anlatılarıyla ortaya konmaya çalışılır. Araştırmalar sonunda kapsamlı ve belgelerle desteklenen bir metin haline dönüştürülen bu tarih, kurumun beklentileri çerçevesinde bir prestij kitaba, bol görselli bir albüm kitaba, yükseköğretim düzeyinde kaynak olacak bir akademik kitaba, kurumsal tanıtım çalışmalarında veya hizmet içi eğitimlerde kullanılacak tematik kitapçıklara, almanağa, sabit ya da gezici bir sergiye ve bir belgesel ya da kurumsal tanıtım filmine dönüştürülebilmektedir. Ayrıca bir kurum müzesi çalışmasının alt yapısı için gerekli bilgi-veri altlığını oluşturur.

25. yılını dolduran Tarih Vakfı, günümüze kadar 40 kurumla işbirliği yaparak kurum tarihi araştırması yürütmüş hali hazırda da çalışmalarını akademik çerçevede yürütmektedir. Bu araştırmaları tarih, ekonomi, finans, sosyoloji, sosyal antropoloji, siyaset bilimi, iletişim alanlarında uzman araştırmacılardan oluşan proje ekipleriyle yürütmekte; konunun uzmanı akademisyenlerden seçilen danışmanlar, çalışmaları takip etmekte ve önerileriyle yön vermektedir.

 

Tarih Vakfı Kurum ve Sektör Tarihleri

Tariş Prof. Zeki Arıkan   1992 Tariş
İSKİ Burhan Oğuz 1993 Basılmadı
Milli Aydın Bankası Prof. Hüsnü Erkan 1994 Tarişbank
Darüşşafaka   Prof. Zafer Toprak 1995 Darüşşafaka Vakfı
Darülaceze Prof. Nuran Yıldırım 1995 Darülaceze Vakfı
SEKA Prof. Uygur Kocabaşoğlu 1996 SEKA
SSK Doç. Gürhan Fişek 1996 SSK
Emlak Bankası Doç. Murat Güvenç 1997 Tarih Vakfı
Esbank Doç. Halime Doğru 1997 Basılmadı
Osmanlı Bankası Prof. Edhem Eldem 1999 Tarih Vakfı
Demirbank Doç. Nevin Coşar 1999 Tarih Vakfı
TEKEL Prof. Fatma/Suut Doğruel 1999 Tarih Vakfı
Interbank Dr. Metin Berke 2000 Tarih Vakfı
Cenajans-Grey Prof. A. Atıf Bir/K.Ünüvar 2000 Cenajans
Egebank Dr. S. Yetkin/Dr. E. Serçe 2002 Tarih Vakfı
İş Bankası Prof. Uygur Kocabaşoğlu 2002 Tarih Vakfı
Çimento Müst. Birliği Prof. Yıldız Sey 2003 Tarih Vakfı
Lafarge-Aslan Çimento Prof. Emre Dölen 2004 Tarih Vakfı
Efes Pilsen Prof. Ercan Eren 2004 Tarih Vakfı
Çelebi Havacılık Prof. Seçil Akgün  2004 Tarih Vakfı
İ.E. Ulagay İlaç Mehmet Altun 2004 Tarih Vakfı
T. Müteahhitler Birliği Süha Ünsal vd. 2006 Tarih Vakfı
Vakıf Bank Bülent Varlık 2006 Basılmadı
Tekfen Holding Mehmet Altun 2006 Tarih Vakfı
Evyap Mehmet Altun 2007 Basılmadı
Yapı Endüstri Merkezi Prof. Yıldız Sey 2008 YEM
Milli Reasürans Prof. Zafer Toprak 2009 Tarih Vakfı
Elginkan Topluluğu Prof. Öner Günçavdı 2009 Tarih Vakfı
Elginkan Topluluğu Dr. Gürel Tüzün 2010 Tarih Vakfı
TÜYAP Gökhan Akçura 2009 Tarih Vakfı
T. Müteahhitler Birliği Tunç Tayanç 2010 Tarih Vakfı
Devlet Planlama Teşkilatı  Tunç Tayanç 2010 Basılmadı
İMKB Prof. Çelik Kurdoğlu/Dr. Gürel Tüzün 2010 Tarih Vakfı
STFA Tunç Tayanç                                       2012 Tarih Vakfı
Kamil Koç Otobüsleri A.Ş     Doç.Dr. Metin Şenbil 2012 Kamil Koç
Ericsson Türkiye                       Doç. Dr. Serkan Yazıcı 2014 Tarih Vakfı
YYMD Doç. Dr. Serkan Yazıcı 2015 YYMD
Beykoz Kundura Sözlü Tarih    Gülay Kayacan- Dr.Hakan Koçak 2016  
Beykoz Kundura Arşivi  Küçükyalı ArkeoPark ST         Gülay Kayacan 2016 Koç Üni. Arşivi
Hisar Okulları Sözlü Tarih Gülay Kayacan 2016 Devam ediyor.