Tarih Vakfı

İstanbul

by

Tarih & Saat:
Yer: Minerva Han

Tarihte İstanbul serisinde, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, farklı yüzyılları ve dönemleri kapsayacak biçimde İstanbul’un siyasi, ekonomik, toplumsal ve kentsel varlığı ele alınıyor. 24 Mayıs 2023, Çarşamba saat 18:00’de Minerva Han’da yüz yüze ve çevrimiçi toplantıda görüşmek üzere.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

“Cumhuriyet’in 100 Yılında Toplumsal Cinsiyet, Laiklik ve Siyaset” başlığı altında 17 Mayıs 2023 Saat 18:30’da gerçekleşecek. Fatmagül Berktay, F. Ceren Akçabay ve Tuba Kancı, Cumhuriyet’in toplumsal cinsiyet tarihini yurttaşlık, medeni kanun, laiklik ve siyasetin cinsiyeti gibi temalar etrafında değerlendirecekler. Panelin başkanlığını Umut Azak yapacak.

Tarih & Saat:
Yer: Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul (ÇSM 403-404) kampüsü

Konferansı dört ana başlık altında planladık: Cumhuriyet Tarihyazımının Kaynakları; Türkiye Dışından Cumhuriyete Bakış; 1930-1980 Arasında Cumhuriyeti Nasıl Yazdılar; Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar. Konferansı Cumhuriyet tarihyazımının çeşitli açılardan ele alınacağı bir yuvarlak masa toplantısı ile bitireceğiz.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

Panelde Selin Pelek- Mustafa Kahveci, “Cumhuriyet ve Ücretli Emek”, Can Nacar,  “Erken Cumhuriyet Tarihinin İşçi Özneleri”, Mustafa Görkem Doğan, “Çok Partili Hayat ve İşçileri” başlıkları ile emeğin 100 yılını değerlendirecekler. Panelin başkanlığını Mustafa Görkem Doğan yapacak.  

Tarih & Saat:
Yer: Minerva Han

Tarih Vakfı ve İPM iş birliğiyle her ay düzenlenen ‘’Minerva Konuşmaları: Tarihte İstanbul’’ serisinde 27 Nisan 2023 tarihinde Mehmet Kentel, “Galata’nın Surlarını Yıkarken Tarihini Yazmak” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir.

Tarih & Saat:
Yer: Minerva Han

Tarih Vakfı ve İPM iş birliğiyle her ay düzenlenen ‘’Minerva Konuşmaları: Tarihte İstanbul’’ serisinin Nisan ayı konuğu Akın Sefer, “On dokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Kasımpaşa: Göç, Emek ve Mahalleler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

Akl-ı Kıssa’nın Bahar dönemi seminerlerini “Erken Modern Dönemde İstanbul: Bir Kitap Sohbeti” ile başlatıyoruz. Bu seminerde Erken Modern Dönemde İstanbul (A Companion to Early Modern Istanbul, Brill, 2021) kitabının yazarları ile bir sohbet gerçekleştireceğiz.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

Serinin beşinci konuşmasında Gülhan Balsoy “Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Polisiye Edebiyatında Şeytan, Tilki ve Kurnaz Kadınlar’’ başlıklı konuşmasıyla 26 Ocak Perşembe günü saat 18:00’da Tarih Vakfı Eminönü binasında bizlerle olacak. Bu konuşmada Balsoy, tarihsel hakikat ve edebi hakikat arasındaki ilişkiyi genellikle edebiyatın daha az derinlikli bir türü kabul edilen polisiye edebiyat örneği üzerinden ele alacak.

Tarih & Saat:
Yer: Minerva Han

Murat Güvenç, “1920’lerde Galata: Sokaklar, İşyerleri, Konutlar” başlıklı, 19 Ocak 2022, Perşembe saat 18:00’de Minerva Han’da yüz yüze ve çevrimiçi olarak bir konuşma gerçekleştirecektir.

Tarih & Saat:
Yer: Tarih Vakfı

Serinin dördüncü konuşmasında Şehnaz Şişmanoğlu “19. Yüzyılda Karamanlıca Edebiyat: Şehir, Taşra, Kimlik’’ başlıklı konuşmasıyla bizlerle olacak. Mübadelenin 100. yılında, mübadele öncesi Türkçe konuşan Anadolulu Ortodoksların edebi birikimine odaklanan bu konuşmada, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra büyük ölçüde İstanbul’a yönelen göç hareketlerinin Yunan harfli Türkçe (Karamanlıca) edebi üretimini nasıl etkilediği ele alınacak.