Tarih Vakfı > Tarih Vakfı > Tarih Vakfı Yönetim Kurulu

Tarih Vakfı Yönetim Kurulu

by tarihvakfi
Yönetim Kurulu
Nurşen Gürboğa (Başkan)
Yaşar Tolga Cora (Genel Sekreter)
Ali Sipahi  (Başkan Yardımcısı)
Neslişah Başaran Lotz (Başkan Yardımcısı)
Sırrı Emrah Üçer (Sayman)
Ayşe Köse (Üye)
Cangül Örnek  (Üye)
Pandeli Laki Vingas (Üye)
Saadet Özen (Üye)
Silven Salamon Ovadya (Üye)
Başak Tuğ Onaran (Üye)