Tarih Vakfı > Tarih Vakfı > Tarih Vakfı Yönetim Kurulu

Tarih Vakfı Yönetim Kurulu

by tarihvakfi
Yönetim Kurulu
Yaşar Tolga Cora (Başkan)
Nurşen Gürboğa (Genel Sekreter)
Başak Tuğ Onaran  (Başkan Yardımcısı)
Neslişah Başaran Lotz (Başkan Yardımcısı)
Sırrı Emrah Üçer (Sayman)
Ayşe Köse (Üye)
Cangül Örnek  (Üye)
Pandeli Laki Vingas (Üye)
Saadet Özen (Üye)
Silven Salamon Ovadya (Üye)
Ali Sipahi (Üye)