Tarih Vakfı

Ankara Tartışmaları

by

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Dikiş makinesini tarihsel bir belge olarak okumak mümkün mü? Peki, dikiş makinesi üzerinden bir şiddet tarihi okuması yapılabilir mi? Ceyda Karamürsel bu gibi tarihyazımsal-metodolojik sorulara cevap arayacağı konuşmasında, genelde hane içi üretim ve/veya tüketim tarihi gibi konular ile özdeşleştirilen dikiş makinesinin, şiddet tarihi ile olan ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Bu tartışma, bugün “eski” solcuların birbiri ardına yayımlanan otobiyografi ve anı çalışmalarıyla su yüzüne çıkan yoğun hatırlama çabasını da yeniden yorumlayabilmemiz için bize bir fırsat sunmuş olacaktır. Bu hatırat enflasyonunda tekrar o bütün mümkünlerin kıyısına gelmenin yarattığı mutluluğa erişebilme çabasının da izleri olduğuna değineceğiz.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları kaldığı yerden devam ediyor. 16 Aralık Cuma günü, Metin Yüksel’in “Süleymaniye’de Kaynak Araştırması Yapmak” başlıklı konuşmasını dinleyeceğiz. Katılım yüz yüze olacaktır ve herkesin katılımına açıktır.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

“Tarihçinin Bilgisi ve Zaman Meselesi” başlıklı konuşmasında “Tarihçinin ürettiği bilgiyi diğer bilgi biçimlerinden ayıran temel bir unsur var mıdır?” sorusuna cevap arayan Ergut, konuşmasında tarih bilgisini diğerlerinden farklılaştıran temelin zaman olduğunu savunmakta. Felsefe biliminden de yararlanan Ergut, zaman meselesinin tarihsel açıklamalarda oynadığı merkezi rolü vurgulayan konuşmasında tarihsel açıklamaların neden determinist olamayacağını temellendirmeye çalışacak.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Tarih Vakfı Ankara tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları’nın sekizinci toplantısı Ömür Harmanşah’ın “Antroposen, Derin Zaman ve Yerel Peyzajın Tarihi: İklim Değişikliği ve Ekolojik Felaket Devrinde Bizi Nasıl Bir Tarihyazımı Bekliyor?” başlıklı sunumuyla gerçekleşecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Tarih Vakfı Ankara tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları’nın yedinci toplantısı Gülşah Torunoğlu’nun “Türkiye ve Mısır’da Karşılaştırmalı Feminist Bellek Oluşumu ve Feminist Literatür: Kazanımlar, Boşluklar, Yamalar” başlıklı sunumuyla gerçekleşecek. 23 Nisan 2021…

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

“Ankara Tartışmaları” uzaktan erişimle, online ortamda devam ediyor!           Tarih Vakfı Ankara tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları’nın altıncı toplantısı Mehmet Kendirci’nin “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Eğlence ve Siyasal İktidar” başlıklı sunumuyla gerçekleşecek. 9…

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

“Ankara Tartışmaları” uzaktan erişimle, online ortamda devam ediyor!            Tarih Vakfı Ankara tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları’nın beşinci toplantısı Tuncay Birkan’ın “Edebiyatla Tarih Arasında Türk Muharriri” başlıklı sunumuyla gerçekleşecek. Programın moderatörlüğünü…