Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > Taşranın Cumhuriyet Deneyimlerinde Sekülerleşme: Fötr Şapkalı Şıh

Taşranın Cumhuriyet Deneyimlerinde Sekülerleşme: Fötr Şapkalı Şıh

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Ankara Tarih Vakfı
  • Adres: Güneş Sokak. Sönmez Apartmanı. 17/4 Aşağı Ayrancı, Çankaya

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları kaldığı yerden devam ediyor. 3 Mart Cuma günü, İlbey C. N. Özdemirci’nin “Taşranın Cumhuriyet Deneyimlerinde Sekülerleşme: Fötr Şapkalı Şıh” başlıklı konuşmasını dinleyeceğiz. Katılım herkese açıktır.

Cumhuriyet Türkiye’sini, sekülerleşme deneyimleri üzerinde durmadan anlamak mümkün müdür? İlbey C. N. Özdemirci bu soruya hayır yanıtını verirken bir şerh düşerek, cevabın salt merkezi iktidar politikaları ekseninde idrak edilebileceğine dair yaygın eğilimlerle arasında bir mesafe koyuyor. Bu noktadan hareketler Erken Cumhuriyet Dönemi’nde merkezi iktidar politikaları bağlamında kurumsallaşmış haliyle düşünülegelen sekülerleşmenin, halk tarafından hangi biçimlerde deneyimlenip, nasıl alımlandığı üzerine eğilme gereksinimine vurgu yapıyor. Gözünü taşraya çevirerek gündelik pratiklerde dini hayat pratiklerinin tezahür etme biçimlerinin izlerini sürüyor ve taşranın içerdiği çok katmanlı ilişkiselliklere dikkat çekerek Cumhuriyet’in sekülerlikle olan ilişkisinin göz ardı edilen boyutları olduğuna işaret ediyor. İsmini Erken Cumhuriyet Döneminde tekkesine “karışılmaması” için şapkayla gezen bir şıhtan alan Fötr Şapkalı Şıh adlı kitabında Özdemirci, yerel dinamiklerin güç ilişkilerini etkileyen yönlerini ortaya çıkaran kanıtlar sunarak Erken Cumhuriyet Dönemi’nin din-devlet ilişkilerine alternatif bir yaklaşım öneriyor.