Projeler

Eğitim Atölyeleri

2010'dan Önceki Atölyeler

2010'dan Önceki Atölyeler

1. Tarih Vakfı-Belleklerdeki Dersim 38 Projesi Sözlü Tarih Atölyesi (30 Ağustos-1 Eylül 2010) Türkiye’de 19 ilde ve Berlin, Viyana, Basel ve Toronto vb yurtdışındaki bazı kentlerde yapılacak  sözlü tarih görüşmeleri için 8 kişilik bir alan araştırma ekibi oluşturuldu.  Sosyal bilimler alanından mezun ya da yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bu gruba sözlü tarih yöntemine ilişkin kuramsal bilgi verildi ve uygulama yaptırıldı. 2.Sokağımdan Tarih Yazıyorum Projesi Sözlü Tarih Eğitim Atölyesi 4. (19-20-21 Şubat 2010) Tarih Vakfı, Genç Hayat Vakfı tarafından yürütülen Sokağımdan Tarih Yazıyorum adlı proje kapsamında üniversite öğrencilerine  sözlü tarih eğitimi verdi.  2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve HaberTürk tarafından desteklenen proje kapsamında İstanbul’un 10 ilçesindeki çeşitli liselerde öğrenim gören 1000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.  Gençler ararsında İstanbul’un kültürel mirasına ilişkin duyarlılığı ve farkındalığı artırmayı amaçlayan proje, lise öğrencilerinin yaşadıkları kentteki son elli yıllık değişim ve dönüşümü sıradan insanların yaşam öyküleri üzerinden anlamaları için aracı olacaktır. İlçelerde yapılacak alan çalışmaları, bir üniversite öğrencisi rehberliğinde görüşme yapacak, eski gazeteleri tarayacak veya semtini fotoğraflayacak 5 lise öğrencisinden oluşan 6’şar kişilik gruplarla yürütülecektir. Beyoğlu ilçesindeki liselerde çalışma grubu sorumlusu olarak çalışacak üniversite öğrencilerinden bir bölümüne sözlü tarih/yerel tarih Eğitimi atölyesi düzenlendi.  Tarih, Antropoloji, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler vb sosyal bilimler alanında eğitim gören 32 üniversitelinin katıldığı sözlü tarih eğitimi atölyesi  19-20-21 Şubat 2010  tarihlerinde Sepetçiler Kasrı’nda yapıldı. Gülay Kayacan’ın (Tarih Vakfı) eğitmenliğinde yürütülen  atölyenin birinci günü sözlü tarihin tarih yazımındaki yeri ve önemi, araştırma tasarımı, görüşme öncesi hazırlık, uygulama, değerlendirme ve ürün oluşturma süreçleri ele alındı. Atö