Ön Bilgilendirme Formu

by tarihvakfi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI
Ünvanı : TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE TİC. ve SAN. İŞLETMESİ
Adresi : İstanbul, Eminönü, Ragıp Gümüş Pala Cad. Sarıdemir Mah. Zindankapı Değirmen sk. No:10
Telefon : 0212 522 02 02
Faks : 0212 513 54 00
E-posta : [email protected]
Mernis No: ………………………………………………..

ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :  …………………………..

E-mail:  …………………………..

Vergi Dairesi: …………………………..

Vergi/TC. Kimlik No :  ………………………….. /  …………………………..
Teslimat Adresi:  …………………………..

Fatura Adresi :  …………………………..
Telefon : …………………………..

E-mail:  …………………………..

MADDE 2 : KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusunu ALICI’nın SATICI’ya ait “tarihvakfi.org.tr” alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince bilgilendirilmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait “tarihvakfi.org.tr” elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün yada ürünlerin alımına ilişkin söz konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik (“Yönetmelik”) gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır

MADDE 3: SATIŞA KONU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

3.1. Ürünün özellikleri (cinsi ve türü, miktarı, marka/ modeli, rengi) ve KDV dahil Satış Bedeline  ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ürün Listesi: …………………………..

Sipariş Tutarı : …………………………..
Kargo Ücreti : …………………………..
Toplam Tutar: …………………………..
Ödeme Şekli:  …………………………..

3.2. Teslimat, kargo firması aracılığı ile ALICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti 12,11- TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya “tarihvakfi.org.tr” alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

3.3. Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin detaylı açıklama, içerik, adet bilgisi ve diğer koşullar, “tarihvakfi.org.tr” adresinde belirtilmiştir.

3.4. SATICI, Mal ve/veya Hizmetlerin satışını durdurma veya satış koşullarını, içeriğini, fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar. Mal ve/veya Hizmetlere ilişkin tüm güncel koşullar için “tarihvakfi.org.tr” adresine bakılmalıdır. Bu Ön Bilgilendirme formunda belirtilen Ürün ve/veya Hizmetle ilgili fiyat dahil tüm koşullar, yalnızca bu Ön Bilgilendirme Formunun oluşturulduğu gün/saat/an için geçerlidir.

3.5. Promosyon uygulamaları, “tarihvakfi.org.tr” adresinde belirtilen tarihler arasında ve koşullara tabi olarak geçerlidir. SATICI’nın promosyon, indirim ve benzeri uygulamaları önceden haber vermeksizin durdurma, kaldırma, değiştirme hakkı saklıdır.

3.6. ALICI’ya ait ödeme bilgileri, hukuka aykırı işlem yapıldığına dair bir şüphe oluşması durumunda yetkili kamu kurumları ve/veya adli mercilerle paylaşılabilir.

3.7. Fatura, 1. maddede belirtilen bilgilere göre düzenlenecek ve ürün ile birlikte ALICI’ya teslim edilecektir.

3.8. Herhangi bir sebeple sipariş konusu mal/hizmet bedelinin ödenmemesi, ilgili banka tarafından iptal edilmesi veya benzeri bir durum sebebiyle söz konusu bedelin SATICI tarafından tahsil edilememesi halinde; SATICI’nın teslimat yükümlülüğü, başkaca bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI’ya ait “tarihvakfi.org.tr”alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin “tarihvakfi.org.tr”alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 30 (otuz) günlük yasal süre ilgili ürüne/ürünlere ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün/ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. E-kitap satışlarında ürün/ürünler yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilir.

4.3- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.5- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7- ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden ‘hesaba yatırma’ şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın [email protected] e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine ilk ödeme şekline bağlı olarak kredi kartını iade / EFT-havale vb. yolları ile nakden ve defaten ödenir.

4.9- ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI’ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

4.10- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.11- ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI’nın, sipariş ettiği fikri mülkiyet konusu ürün/hizmetleri; çoğaltma, işleme, yayma, ticari amaçla kullanma, kiralama, bağışlama ve burada açıkça izin verilmeyen hiçbir işlemi gerçekleştirme hakkı bulunmamaktadır. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.13- ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14- SATICI sipariş vermek için kullanılan “tarihvakfi.org.tr” alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.15- 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

4.16. SATICI’dan satın alınan ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan promosyon/aksesuar ve benzeri ürünler için; ilgili ürünlere üretici/ithalatçı ve sağlayıcı firmalarının verdiği garantiler geçerlidir. SATICI dışındaki üretici/ithalatçı firmalar tarafından verilen bu tip garantiler için Garanti süresi, üretici/ithalatçı ve sağlayıcının tanımış olduğu süreyle sınırlıdır. Üçüncü şahıs üretici/ithalatçı/ tedarikçilere ait garanti koşullarının tespiti için ürünle birlikte sunulan varsa garanti belgesi, tanıtma kılavuzu ya da ürün broşürleri dikkatlice incelenmelidir. Eğer varsa garanti kapsamında ortaya çıkabilecek arızalar için ilgili üretici/ithalatçı ya da sağlayıcı firmalara başvurulmalıdır. SATICI’nın bu kapsamda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 5 : CAYMA HAKKI

ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkının kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI’ya teslim edilen ürünün(lerin) SATICI tarafından bildirilecek anlaşmalı kargo firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Ünvanı : TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE TİC. ve SAN. İŞLETMESİ
Adresi : İstanbul, Eminönü, Ragıp Gümüş Pala Cad. Sarıdemir Mah. Zindankapı Değirmen sk. No:10
Telefon : 0212 522 02 02
Faks : 0212 513 54 00
E-posta : [email protected]
Mernis No: ………………………………………………..

MADDE 6: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7: KİŞİSEL VERİLER

7.1. ALICI, Websitesine sunacağı kişisel bilgilerin, yürürlükteki hukuka tabi olacağını ve bu bilgilerin satın alma işlemiyle ilgili amaçlar doğrultusunda kullanılacağını, işleneceğini, saklanacağını ve SATICI’nın faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.
7.2. ALICI’nın bilgileri, üçüncü şahıslarla ancak aşağıda yazılı hallerde paylaşılacaktır:
a. SATICI’nın bir işletme veya malvarlığı satın alması veya satması halinde; kişisel bilgiler, bu işletme veya mal varlığının muhtemel alıcı ya da satıcıları ile paylaşılabilecektir.
b. SATICI’nın tüm malvarlığının üçüncü bir kişi tarafından iktisap edilmesi halinde; devredilen malvarlığı içerisinde ALICI kişisel belgeleri de olacaktır.
c. SATICI, hukuki yükümlülüklere uygun davranmak için veya bu Sözleşme koşullarının uygulanmasını sağlamak amacıyla veya diğer ALICILARIN veya üçüncü şahısların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu bilgileri açıklayabilir ya da paylaşabilir. Dolandırıcılığın önlenmesi ya da kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket ve kurumlarla yapılacak olan bilgi alışverişi de bu kapsamda yer alır.
7.3. ALICI, SATICI’ya, bu kişisel verilerin yeni ürün ve hizmetler, kampanyalar hakkında tanıtım yapılması, geliştirilecek yeni ürün ve hizmetler ve ticari iletişim için kullanılması, işlenmesi konusunda onay vermiştir.
7.4. Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi, bu madde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI’nin Tüketici tanımına girmemesi halinde Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklanan haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasındaki her türlü ilişki ve sözleşmelerden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Mesafeli Satış Sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 9: BEYANLAR

ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesini Kabul ettiği anda bu Ön Bilgilendirme Formunda ve ilgili Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen tüm koşullar; ALICI için bağlayıcı hale gelecek ve satış işlemi belirtilen koşullarda tamamlanmış olacak ve ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen bedeli ödemekle yükümlü olacaktır. ALICI, bu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmesiyle birlikte, SATICI tarafından kendisine satış konusu ürün/hizmetle ilgili bilgilerin, vergi dahil toplam bedelin, ödeme, teslimat, cayma ve satışa ilişkin diğer esaslı bilgilerin tam ve eksiksiz olarak verildiğini kabul ve beyan etmiş olacaktır.

Bu Ön Bilgilendirme Formu ve “tarihvakfi.org.tr” sitesi adresinden yapılacak her türlü satış işlemi, Mesafeli Satış Sözleşmesi koşullarına, “tarihvakfi.org.tr” sitesi Kullanım Koşullarına ve Gizlilik ve Muvafakat Beyanına tabidir. Bu Ön Bilgilendirme Formunun kabulü, ALICI’nın, belirtilen tüm koşulları okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.