Tarih Vakfı

Ankara

by

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Bu çalışma 1960 askeri müdahalesi sonrasında Anadolu’da yaşanan propaganda ve “tahakküm” sürecini ele almaktadır. Askeri yönetimin kudreti ön plana çıkaran uygulamalarının yanı sıra “rızanın üretilmesi” için giriştiği propaganda süreci ve bu sebeple işbirliğine başvurduğu yerel aktörlerin bu süreçteki rolü çalışmanın ilk bölümünü oluşturmaktadır.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları kapsamında 31 Mart 2023 Cuma günü saat 19.00’da Can Eyüp Çekiç’in gerçekleştireceği “Almanlar Gibi Uzun Boylu ve Kuvvetli Nasıl Olunur? Türk-Alman İlişkilerinin Kültürel Tarihine Giriş (1871-1918)” başlıklı konuşmasına davetlisiniz. Konuşma yüz yüze olacaktır. Etkinliğe kayıt yaptırmanız gerekmemektedir.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları kapsamında Şenol Gündoğdu’nun “Taklit Kavramı Üzerinden Türkiye Modernleşmesine Bakmak” başlıklı, 17 Mart Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek konuşmasına davetlisiniz.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Dikiş makinesini tarihsel bir belge olarak okumak mümkün mü? Peki, dikiş makinesi üzerinden bir şiddet tarihi okuması yapılabilir mi? Ceyda Karamürsel bu gibi tarihyazımsal-metodolojik sorulara cevap arayacağı konuşmasında, genelde hane içi üretim ve/veya tüketim tarihi gibi konular ile özdeşleştirilen dikiş makinesinin, şiddet tarihi ile olan ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Bu tartışma, bugün “eski” solcuların birbiri ardına yayımlanan otobiyografi ve anı çalışmalarıyla su yüzüne çıkan yoğun hatırlama çabasını da yeniden yorumlayabilmemiz için bize bir fırsat sunmuş olacaktır. Bu hatırat enflasyonunda tekrar o bütün mümkünlerin kıyısına gelmenin yarattığı mutluluğa erişebilme çabasının da izleri olduğuna değineceğiz.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları kaldığı yerden devam ediyor. 16 Aralık Cuma günü, Metin Yüksel’in “Süleymaniye’de Kaynak Araştırması Yapmak” başlıklı konuşmasını dinleyeceğiz. Katılım yüz yüze olacaktır ve herkesin katılımına açıktır.

Tarih & Saat:
Yer: Ankara Tarih Vakfı

“Tarihçinin Bilgisi ve Zaman Meselesi” başlıklı konuşmasında “Tarihçinin ürettiği bilgiyi diğer bilgi biçimlerinden ayıran temel bir unsur var mıdır?” sorusuna cevap arayan Ergut, konuşmasında tarih bilgisini diğerlerinden farklılaştıran temelin zaman olduğunu savunmakta. Felsefe biliminden de yararlanan Ergut, zaman meselesinin tarihsel açıklamalarda oynadığı merkezi rolü vurgulayan konuşmasında tarihsel açıklamaların neden determinist olamayacağını temellendirmeye çalışacak.