Tarih Vakfı > Projeler > Sözlü Tarih Çalışmaları > Kılavuz Kitaplar ve Kaynakça

Kılavuz Kitaplar ve Kaynakça

  • Sözlü Tarih Nedir? “Sözlü tarih ile tarihin, değişen toplumlardan ve kültürlerden insanları dinleyerek ve onların hatıralarını, yaşam deneyimlerini kaydederek yorumlanmasını kastediyorum” diyor ünlü tarihçi Paul Thompson. Sözlü tarih hem en…