Bağışçı Beyanı

by tarihvakfi

İşbu “Bağışçı Beyan, Kabul ve Taahhüdü”ne “tarihvakfi.org.tr” sitesi üzerinden elektronik ortamda onay vermek suretiyle; işlem sırasında belirttiğim tutarın, işlem yapmak için gerekli bilgilerini bildirdiğim kredi kartımdan kesilmesini/tahsil edilmesini kabul ettiğimi/onay verdiğimi beyan ve kabul ile; yaptığım ödemenin tek yanlı ve gayri kabil-i rücu bağışlama olduğunu, Tarih Vakfı Yönetim Kurulu tarafından Tarih Vakfı Tüzüğü ve amaçları doğrultusunda kullanılmasını kabul ettiğimi, hiçbir şekil ve surette söz konusu tutarların iadesini talep etmeyeceğimi; işbu linki tıklamak/işaretlemek suretiyle tüm bu hususları kabul etmiş/onay vermiş sayılacağımı Biliyorum /Kabul Ediyorum/Onaylıyorum.