Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > Taklit Kavramı Üzerinden Türkiye Modernleşmesine Bakmak

Taklit Kavramı Üzerinden Türkiye Modernleşmesine Bakmak

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Ankara Tarih Vakfı
  • Adres: Güneş Sokak. Sönmez Apartmanı. 17/4 Aşağı Ayrancı, Çankaya
  • Şehir:

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları Devam Ediyor!

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları kapsamında Şenol Gündoğdu’nun “Taklit Kavramı Üzerinden Türkiye Modernleşmesine Bakmak” başlıklı, 17 Mart Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek konuşmasına davetlisiniz.

Konuşma Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği’nde yüz yüze olacaktır. Etkinliğe kayıt yaptırmanız gerekmemektedir.

Adres: Güneş Sokak Sönmez Apartmanı No:17/4 Aşağı Ayrancı/Ankara

Taklit Kavramı Üzerinden Türkiye Modernleşmesine Bakmak

Şenol Gündoğdu

Taklit ifadesi modernleşme deneyimlerine ve tartışmalarına içkin bir sözcüktür. Türkiye modernleşmesi de tıpkı Rusya’da Petro’nun reform çabalarının taklit ile itham edilmesi, İran’da modernleşmenin ‘Garbzede’ veya ‘Batı zehirlenmesi’ gibi ifadelerle kavramsallaştırılması, Japon modernleşmesinin temel kavramlarından birisinin taklit olması gibi taklit tartışmaları etrafında şekillenir. Modernite hem evrenselliği hem de tikelliği barındırdığı için, bir kavram olmanın ötesinde anlatı kategorisidir ve bu nedenle özneldir. Zira, modernleşme bir kendilik/benlik sorunu yarattığı için genellikle Batılılaşma yerine milliyetçilik pratikleri ve siyasalarıyla gerçekleşir. Türkiye modernleşmesi de tıpkı diğer modernleşmeler gibi her ne kadar evrenselleşmenin özelliklerini taşısa da emsalsizdir. Bu konuşma Türkiye modernleşmesinde gerçekleştirilen taklit tartışmalarını ele alırken bir dönemleştirme çabası içine girer. Türkiye modernleşmesini post-Tanzimat, post-Osmanlı ve post-Kemalizm olarak kavramsallaştıracağı üç başlık altında inceleyerek, bu dönemler arası sürekliliği ve kopuşları irdeler.