Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Batı Felsefesi: Hikmet-i Cedide’nin Ermenicesi

Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Batı Felsefesi: Hikmet-i Cedide’nin Ermenicesi

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Ankara Tarih Vakfı
  • Adres: Remzi Oğuz Arık Mah. Paris Cad. 49A/1 Çankaya
  • Şehir:

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları Devam Ediyor!

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları kapsamında Aret Kandemir’in “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Batı Felsefesi: Hikmet-i Cedide’nin Ermenicesi” başlıklı, 28 Nisan Cuma günü saat 19:00’da gerçekleşecek konuşmasına davetlisiniz.

Konuşma Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği’nde yüz yüze olacaktır. Etkinliğe kayıt yaptırmanız gerekmemektedir.

Adres: Güneş Sokak Sönmez Apartmanı No:17/4 Aşağı Ayrancı/Ankara

 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Batı Felsefesi:

Hikmet-i Cedide’nin Ermenicesi

Aret Karademir

Modern Batı felsefesi, özellikle de 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesi ve Auguste Comte pozitivizmi, Osmanlı İmparatorluğu’na 19. yüzyılın ikinci yarısında girmiştir. Ne var ki modern Batı felsefesinin Osmanlı İmparatorluğu’na hangi kanallardan girdiği ve Osmanlı entelektüellerince nasıl algılandığı halen oldukça sınırlı bir perspektiften çalışılmaktadır. Bunun en önemli sebebi, Osmanlı felsefe tarihçiliğinin tamamen etnosentrik varsayımlar üzerine inşa edilmiş olmasıdır. İlgili literatür, modern Batı felsefesinin Osmanlı versiyonunu Türk/Müslüman düşüncesinin modernleşmesi ve Batılılaşması üzerinden inceler. Böylece gayri-Müslim Osmanlıların Türkçe dışındaki dillerde üretmiş oldukları felsefi söylemleri yok sayar. Bu çalışmanın amacı bahsi geçen etnosentrizmi sorunsallaştırmaktır. Bu doğrultuda modern Batı felsefesinin Osmanlı versiyonu; Madatya Karakaşyan, Nahabed Rusinyan, Kalusd Gosdantyan ve Yeğya Demircibaşyan gibi Ermeni düşünürler üzerinden analiz edilecektir.