Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > Dikiş Makinesinden Şiddet Tarihi Okumak

Dikiş Makinesinden Şiddet Tarihi Okumak

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Ankara Tarih Vakfı
  • Adres: Güneş Sokak. Sönmez Apartmanı. 17/4 Aşağı Ayrancı, Çankaya
  • Şehir:

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları Devam Ediyor!

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları kapsamında Ceyda Karamürsel’in “Dikiş Makinesinden Şiddet Tarihi Okumak?” başlıklı, 27 Ocak Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek konuşmasına davetlisiniz.

 

Konuşma Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği’nde yüz yüze olacaktır. Etkinliğe kayıt yaptırmanız gerekmemektedir.

Adres: Güneş Sokak Sönmez Apartmanı No:17/4 Aşağı Ayrancı/Ankara

  

 

Dikiş Makinesinden Şiddet Tarihi Okumak

Ceyda Karamürsel
(SOAS)

Dikiş makinesini tarihsel bir belge olarak okumak mümkün mü? Peki, dikiş makinesi üzerinden bir şiddet tarihi okuması yapılabilir mi? Ceyda Karamürsel bu gibi tarihyazımsal-metodolojik sorulara cevap arayacağı konuşmasında, genelde hane içi üretim ve/veya tüketim tarihi gibi konular ile özdeşleştirilen dikiş makinesinin, şiddet tarihi ile olan ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, askeri bir teknoloji olarak ortaya çıkan dikiş makinesini 19. yüzyılın ikinci yarısındaki küresel iktisadi büyümenin önemli faillerinden biri olarak ele alacak ve dikiş makinesinin Osmanlı/Türkiye bağlamında şiddet içeren (ve üreten) yapılara nasıl eklemlendiğinin izini sürecektir.