Tarih Vakfı > Etkinlikler > Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları > Women In The Ottoman Empire

Women In The Ottoman Empire

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

Tarih Vakfı’nın düzenlediği Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları başlıyor!

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları’nda bu dönem ayda bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşmaya devam edecek, biz dinleyeceğiz.

Akl-ı Kıssa’da kadın tarihçilerin çalışmalarını, yayınlarını, araştırma gündemlerini ve tarih disiplinine katkılarını görünür kılmayı ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.

Akl-ı Kıssa’nın 2023 güz dönemi ilk seminerini Suraiya Faroqhi, “Women in the Ottoman Empire” başlığıyla verecek. Seminer 17 Ekim 2023’te saat 19:00’da Tarih Vakfında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
Suraiya Faroqhi bu seminerde Women in theOttomanEmpire /Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın: Sosyal ve Siyasi Tarih isimli kitabı üzerine konuşacak. Bu kitap, Osmanlı tarihinde kadınların rolünü incelemekte olup, erken 1500’lerden 1700’e, 1700’lerden 1870’lere ve imparatorluğun varoluşunun son yarım yüzyılına kadar üç ayrı döneme ayrılmaktadır. İlk bölüm, kadınların bu dönemlerde Osmanlı tarihine nasıl uyum sağladığını araştırarak, kadınların aile ilişkileri, çalışma ve yardım gibi alanlarda nasıl aktif olduklarına odaklanmaktadır. İkinci bölüm, aile yaşamının hukuki çerçevesine dalmakta ve Şeriat, Ortodoks Kilisesi yasaları ve Yahudi hukukunun kadın girişimlerine nasıl etki ettiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, yeterli aile desteği olmayan kadınların hayatta kalabilmek için çalışma, yatırım ve zaman zaman yardım almak zorunda kaldığı zorlukları ele almaktadır. Kitap ayrıca, şiir, öğretme, aktivizm ve cesur davranışlarla iz bırakan olağanüstü kadınları da inceler. İkinci bölümde, kitap Osmanlı Suriye ve Mısır’ında kadınların etkinlik ve hayatta kalma çabalarını inceler, erken İslamlaşmanın ve stratejik evliliklerin kadınların hayatını nasıl şekillendirdiğini vurgular. 1700’lerden 1870’lere kadar olan dönemde merkezi vilayetler, sorunlu evliliklerde kadınların başa çıkma mekanizmalarına, şiir ve sanat aracılığıyla kişilik arayışlarına ve girişimcilik faaliyetlerine odaklanan 6. bölümde incelenir. Kitabın üçüncü bölümü, aile ilişkileri, çalışma ve yardımın kadınların fiziksel ve sosyal hayatta kalması için ne kadar önemli olduğunu vurgular ve kızların eğitim alanındaki değişen manzarasını ve kadın öğretmenlerin, gazetecilerin, oyuncuların ve feministlerin ortaya çıkışını araştırır. Kitap, imparatorluğun parçalanması sırasında kadınların açlık, yerinden edilme ve zulme maruz kaldığı zorlukları tartışarak sona erer. Kamuoyunun genellikle küçümsediği, ancak kadınların özveri ve etkinliklerini temsil eden, ödenen iş ve sosyal yardım aracılığıyla hayatta kalma çabalarını vurgular.
Bu seminere Leyla Kayhan Elbirlik tartışmacı olarak katkı verecek.

  • Etkinlik Tarih Vakfı’nın Eminönü’ndeki binasında yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  • Etkinlik herkese açıktır. Katılım için kayıt gerekmemektedir.
  • Etkinlik video kaydını ilerleyen günlerde Tarih Vakfı Youtube kanalından da izleyebilirsiniz.

Adres: Tarih Vakfı Eminönü Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sk. No: 10 Eminönü

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız!