Tarih Vakfı > Etkinlikler > Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları > Erken Cumhuriyet Yıllarında Sovyetler Birliği’nin Türkiye Politikaları

Erken Cumhuriyet Yıllarında Sovyetler Birliği’nin Türkiye Politikaları

by tarihvakfi


Tarih Vakfı’nda Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi 2024 bahar dönemi devam ediyor!

 

Akl-ı Kıssa’nın 2024 Bahar dönemi ilk seminerini Gözde Somel ‘’Erken Cumhuriyet Yıllarında Sovyetler Birliği’nin Türkiye Politikaları ‘’ başlığı ile verecek. Gözde Somel seminerde tek ülkede sosyalizmin ülkesinde devrim sonrası ortaya çıkan dış politika stratejisi ve pratiği içinde Milli Mücadele ve Cumhuriyet Türkiye’si nasıl bir yere oturdu,  Sovyetler Birliği’nin yeni Türkiye’den beklentilerineydi, ikili ilişkiler nasıl sınavlardan geçti ve İkinci Dünya Savaşı sonunda yaşanan diplomatik krizle köprülerin atılması kaçınılmaz mıydı soruları etrafında bir tartışma yürütecek.  Seminere Cangül Örnek tartışmacı olarak katkı verecek.

 

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa seminer serisinde ayda bir salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar, erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekilecek.

 

Seminer 20 Şubat 2024’de saat 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

 

Bekleriz!

 

 

CanlıYayın Linki: https://youtube.com/live/INorZxT2U-s?feature=share