Tarih Vakfı

Uzaktan Erişim

by

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Demet Lüküslü, bu seminerde Cumhuriyet’in gençlik kültürü tartışmalarını ele alacak. “Gençlik kültürü II. Dünya Savaşı sonrası dönemde nasıl ortaya çıkıyor? Gençlik kültürü deyince ne anlıyoruz? 1950’li yıllardan 2000’lere, gençlik kültürü tartışmaları bize ne anlatıyor?’’ sorularına yanıtlar arayacak.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Murat Koraltürk, bu seminerde ‘’İstanbul bir deniz şehri olmakla birlikte denizden bir o kadar da
uzak yaşanan bir şehir haline gelmiştir. Özellikle 1950’lerden itibaren hızlanan iktisadi ve
toplumsal değişim İstanbul’un denize küskün halinin nedenidir. Bu durumu tersine döndürmek
mümkün mü? Ne yapılabilir, ne yapılamaz?’’ sorularına yanıtlar arayacak.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2022 Güz dönemi ikinci seminerini Fatma Gül Karagöz, “Toprak Hakimiyetinin
İzini Sürmek: 1700-1750 Yılları Arasında Vidin Kadı Mahkemesinde Aktörler” başlığı ile
verecek. Seminer Vidin şeriye sicillerinde toprağın el değiştirmesi ve arazi üzerinde ortaya
çıkan kavgalar üzerinden arazi sahipliği meselesini incelemeyi amaçlıyor.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2022 Güz döneminde ilk seminerini Görkem Akgöz “Fabrikalar Burda, Kadınlar Nerde?”: Erken Cumhuriyet Döneminin Kadınlara Mahsus Emek Rejimi başlığıyla verecek. 1930’lar ve 1940’larda, devletin ve işverenlerin ısrarlı kadın emeği taleplerinin arkasında ne yatıyordu? Kadınlar bu talebe nasıl cevap verdiler? Çalışma mekanına dışsal etkenler ile çalışma mekanındaki kontrol ve otorite ilişkileri, kadınların fabrika deneyimlerini nasıl şekillendirildi?

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Serinin son oturumunda Nükhet Varlık’ın “Erken Modern İstanbul’da Hastalık, Sağlık ve Ölüm” başlıklı programı 6 Haziran 2022 Pazartesi günü 19.00’da, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Seminerin dili Türkçedir.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Seminer dizisinin ikinci sunumunda “Peyami Safa’nın Eserlerinde Mütareke ve Milli Mücadele” başlığıyla Seval Şahin konuğumuz olacak. İlgili yayın kaydını 23 Temmuz 2020 Perşembe saat 18.30’da Tarih Vakfı Youtube kanalından izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/TarihVakfiLive

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Serinin sıradaki oturumunda Bağış Erten’in “Popüler Kültürün ‘Oyun’ Bahçesi: Popüler Futbol Tarihi” başlıklı programı 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü 19.00’da, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Seminerin dili Türkçedir.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Toplantıda; Birsen Talay Keşoğlu: “Arşivcilikte Feminist Dönüm Noktası ve Kadın Tarihi Yazımı: Kadın Eserleri Kütüphanesi”, N. İpek Hüner Cora: “Kaynaklarda Kadınların Peşine Düşmek”, Tuğçe Kayaal: “Ortadoğu’da Çocukluk Tarihini Feminist ve Kuir Perspektiflerden Düşünmek” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Serinin sıradaki oturumunda Nergis Ertürk’ün “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dil, Kimlik ve Modernite” başlıklı programı 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü 19.00’da, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Seminerin dili Türkçedir.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Serinin bu haftasında iki ayrı sunum gerçekleştirilecek. Önce Yaprak Zihnioğlu, “Nezihe Muhiddin’in Fikir Dünyası 1908-1958” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından Serpil Sancar, “Cumhuriyet’in Temel Taşlarında Kadın Hakları Ne Kadar Var?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek.