Tarih Vakfı > Etkinlikler > Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları > Women in the Ottoman Empire /Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın: Sosyal ve Siyasi Tarih

Women in the Ottoman Empire /Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın: Sosyal ve Siyasi Tarih

by tarihvakfi


Tarih Vakfı’nda Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi devam ediyor!

Akl-ı Kıssa’nın 2023 bahar dönemi son seminerini  Suraiya Faroqhi, “Women in the Ottoman Empire” başlığıyla verecek. Seminer 13 Haziran 2023’te saat 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Suraiya Faroqhi bu seminerde Women in the Ottoman Empire /Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın: Sosyal ve Siyasi Tarih isimli kitabı üzerine konuşacak. Bu kitap, Osmanlı tarihinde kadınların rolünü incelemekte olup, erken 1500’lerden 1700’e, 1700’lerden 1870’lere ve imparatorluğun varoluşunun son yarım yüzyılına kadar üç ayrı döneme ayrılmaktadır. İlk bölüm, kadınların bu dönemlerde Osmanlı tarihine nasıl uyum sağladığını araştırarak, kadınların aile ilişkileri, çalışma ve yardım gibi alanlarda nasıl aktif olduklarına odaklanmaktadır. İkinci bölüm, aile yaşamının hukuki çerçevesine dalmakta ve Şeriat, Ortodoks Kilisesi yasaları ve Yahudi hukukunun kadın girişimlerine nasıl etki ettiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, yeterli aile desteği olmayan kadınların hayatta kalabilmek için çalışma, yatırım ve zaman zaman yardım almak zorunda kaldığı zorlukları ele almaktadır. Kitap ayrıca, şiir, öğretme, aktivizm ve cesur davranışlarla iz bırakan olağanüstü kadınları da inceler. İkinci bölümde, kitap Osmanlı Suriye ve Mısır’ında kadınların etkinlik ve hayatta kalma çabalarını inceler, erken İslamlaşmanın ve stratejik evliliklerin kadınların hayatını nasıl şekillendirdiğini vurgular. 1700’lerden 1870’lere kadar olan dönemde merkezi vilayetler, sorunlu evliliklerde kadınların başa çıkma mekanizmalarına, şiir ve sanat aracılığıyla kişilik arayışlarına ve girişimcilik faaliyetlerine odaklanan 6. bölümde incelenir. Kitabın üçüncü bölümü, aile ilişkileri, çalışma ve yardımın kadınların fiziksel ve sosyal hayatta kalması için ne kadar önemli olduğunu vurgular ve kızların eğitim alanındaki değişen manzarasını ve kadın öğretmenlerin, gazetecilerin, oyuncuların ve feministlerin ortaya çıkışını araştırır. Kitap, imparatorluğun parçalanması sırasında kadınların açlık, yerinden edilme ve zulme maruz kaldığı zorlukları tartışarak sona erer. Kamuoyunun genellikle küçümsediği, ancak kadınların özveri ve etkinliklerini temsil eden, ödenen iş ve sosyal yardım aracılığıyla hayatta kalma çabalarını vurgular.

Bu seminere Leyla Kayhan Elbirlik tartışmacı olarak katkı verecek.

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa seminer serisinde ayda bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar, erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekilecek.

Online Seminer linkine buradan ulaşabilirsiniz.