Tarih Vakfı > Etkinlikler > Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları > Çiftlik Meselesi: Uzun 19. Yüzyılda Tesalya ve Epir

Çiftlik Meselesi: Uzun 19. Yüzyılda Tesalya ve Epir

by tarihvakfi


Tarih Vakfı’nda Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi devam ediyor!

Akl-ı Kıssa’nın 2023 Bahar dönemi üçüncü seminerini Fatma Öncel “Çiftlik Meselesi: Uzun 19. Yüzyılda Tesalya ve Epir”  başlığıyla verecek. Seminer 23 Mayıs 2023’de saat 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Osmanlı tarih yazımında özellikle geçen yüzyılda yoğun bir biçimde tartışılan çiftlik meselesi, günümüzde mikro ölçekli taşra çalışmalarının ve kurumcu yaklaşımın önem kazanması ile yeniden gündeme geldi. Farklı kurum ve aktörlerin yüzyıllar boyunca toprak hakimiyeti mücadelesi verdiği ve bugün Yunanistan sınırları içinde olan Tesalya ve Epir kırsalı, çiftlik meselesini anlamak için iyi bir örnek teşkil eder. Fatma Öncel’in  arşiv araştırmalarına dayanarak yaklaşık on yıldır devam ettiği bu çalışmalar bütünü, 1780’lerden 1880’lere kadar uzanan dönemde Tesalya ve Epir çiftliklerini, Osmanlı iktisadi tarihindeki kurumların süreklilik ve değişimleri analiz etme amacıyla da ele alıyor.  Bu doğrultuda, çiftlikleri emek, mülkiyet, tarım, hayvancılık, vergi, yerel seçkinler, taşra ve merkezi bürokrasi, vakıflar gibi çeşitli boyutlar üzerinden inceliyor.  Seminere Ayşe Ozil tartışmacı olarak katkı verecek.

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa seminer serisinde iki haftada bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar, erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekilecek.

Online Seminer linkine buradan ulaşabilirsiniz.