Tarih Vakfı > Sayfa 2

Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları

by

Tarih Vakfı’nın düzenlediği Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi başlıyor!

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz‘ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları’nda bu dönem ayda bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Akl-ı Kıssa’da kadın tarihçilerin çalışmalarını, yayınlarını, araştırma gündemlerini ve tarih disiplinine katkılarını görünür kılmayı ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2022 Güz dönemi ikinci seminerini Fatma Gül Karagöz, “Toprak Hakimiyetinin
İzini Sürmek: 1700-1750 Yılları Arasında Vidin Kadı Mahkemesinde Aktörler” başlığı ile
verecek. Seminer Vidin şeriye sicillerinde toprağın el değiştirmesi ve arazi üzerinde ortaya
çıkan kavgalar üzerinden arazi sahipliği meselesini incelemeyi amaçlıyor.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Akl-ı Kıssa’nın 2022 Güz döneminde ilk seminerini Görkem Akgöz “Fabrikalar Burda, Kadınlar Nerde?”: Erken Cumhuriyet Döneminin Kadınlara Mahsus Emek Rejimi başlığıyla verecek. 1930’lar ve 1940’larda, devletin ve işverenlerin ısrarlı kadın emeği taleplerinin arkasında ne yatıyordu? Kadınlar bu talebe nasıl cevap verdiler? Çalışma mekanına dışsal etkenler ile çalışma mekanındaki kontrol ve otorite ilişkileri, kadınların fabrika deneyimlerini nasıl şekillendirildi?

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Toplantıda; Birsen Talay Keşoğlu: “Arşivcilikte Feminist Dönüm Noktası ve Kadın Tarihi Yazımı: Kadın Eserleri Kütüphanesi”, N. İpek Hüner Cora: “Kaynaklarda Kadınların Peşine Düşmek”, Tuğçe Kayaal: “Ortadoğu’da Çocukluk Tarihini Feminist ve Kuir Perspektiflerden Düşünmek” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Serinin bu haftasında iki ayrı sunum gerçekleştirilecek. Önce Yaprak Zihnioğlu, “Nezihe Muhiddin’in Fikir Dünyası 1908-1958” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından Serpil Sancar, “Cumhuriyet’in Temel Taşlarında Kadın Hakları Ne Kadar Var?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Serinin dördüncü sunumunda Esra Yakut, “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kadınların
‘Boşanmak İstiyoruz’ Haykırışları” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Programın
tartışmacısı Belkıs Konan olacak. Program 19 Nisan Salı günü 19:00’da Tarih Vakfı Youtube
kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Serinin üçüncü sunumunda Duygu Yıldırım, “Karın Ağrısı: Yemek, Beden ve Bilim Tarihlerini Beraber Düşünmek” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Programın tartışmacısı B. Harun Küçük olacak. Program 5 Nisan Salı günü 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tarih & Saat:
Yer: Uzaktan Erişim

Serinin ikinci sunumunda Nil Tekgül, “Erken Modern Dönemde Osmanlı Toplumunun Duygu Dünyası: Yeni Bir Yaklaşım” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Programın tartışmacısı Berke Torunoğlu olacak. Program 22 Mart Salı günü 18:30’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.