Tarih Vakfı > Etkinlikler > Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları > Toprak Hakimiyetinin İzini Sürmek: 1700-1750 Yılları Arasında Vidin Kadı Mahkemesinde Aktörler

Toprak Hakimiyetinin İzini Sürmek: 1700-1750 Yılları Arasında Vidin Kadı Mahkemesinde Aktörler

by tarihvakfi


Tarih Vakfı’nda Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi devam ediyor.
Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa’da iki haftada
bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin
çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve
muhafazakar, erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekilecek.
Akl-ı Kıssa’nın 2022 Güz dönemi ikinci seminerini Fatma Gül Karagöz, “Toprak Hakimiyetinin
İzini Sürmek: 1700-1750 Yılları Arasında Vidin Kadı Mahkemesinde Aktörler” başlığı ile
verecek. Seminer Vidin şeriye sicillerinde toprağın el değiştirmesi ve arazi üzerinde ortaya
çıkan kavgalar üzerinden arazi sahipliği meselesini incelemeyi amaçlıyor. 18. yüzyılın ilk
yarısında Vidin’de toprağa ve elbette adalete erişimi olabilenler kimlerdi sorusu ve bu
durumun tarihçiye nasıl bir hikaye anlatma imkanı verdiği seminerin odak noktasında yer
alıyor.
Canay Şahin seminere tartışmacı olarak katkı verecek.
Seminer 22 Kasım 2022’de saat 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak
gerçekleştirilecek.
Seminerin linkine buradan ulaşabilirsiniz.