Tarih Vakfı > Etkinlikler > Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları > Erken Modern Dönemde Osmanlı Toplumunun Duygu Dünyası: Yeni Bir Yaklaşım

Erken Modern Dönemde Osmanlı Toplumunun Duygu Dünyası: Yeni Bir Yaklaşım

by tarihvakfi


Tarih Vakfı’nda Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi devam ediyor.

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa’da iki haftada bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekilecek.

Serinin ikinci sunumunda Nil Tekgül, “Erken Modern Dönemde Osmanlı Toplumunun Duygu Dünyası: Yeni Bir Yaklaşım” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Programın tartışmacısı Berke Torunoğlu olacak. Program 22 Mart Salı günü 19:00’da Tarih Vakfı Youtube kanalından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Konuşmanın Linki: https://youtu.be/ASMuPWd-ffs

 Özet: Nil Tekgül’ün sunumu üç bölümden oluşacak. Tekgül, ilk bölümde tarihi araştırmalara yeni bir bakış açısı sunan “duyguların tarihi” konusunda genel bir değerlendirme ile birlikte metodolojik zaaf/potansiyelleri tartışacak. İkinci bölümde bu yeni yaklaşım ile erken modern Osmanlı toplumunda duyguları incelediği tezine değinecek, üçüncü bölümde ise duygulara ilişkin yapılan yeni araştırmaların Osmanlı tarihi için sunabileceği yeni imkanlar konusunda düşüncelerini paylaşacak.

Nil TEKGÜL: Nil Tekgül 1983 Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1987 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1996 Yılında Seattle Üniversitesi Albers School of Business and Economics bölümünde finans yüksek lisans derecesini almıştır. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans, 2016 yılında aynı üniversitede, “A Gate to the Emotional World of Pre-Modern Ottoman Society: An Attempt to Write Ottoman History from “the Inside Out” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. 2017-18 döneminde Harvard Üniversitesi CMES (Center for Middle Eastern Studies) bölümünde doktora sonrası araştırmalarına devam etmiştir. 2018’den itibaren yarı zamanlı, 2021’den itibaren tam zamanlı olmak üzere Bilkent Üniversitesinde doktor öğretim görevlisi olarak Osmanlı Tarihi ve Osmanlıca dersleri vermektedir. İlgi alanları arasında duyguların tarihi, kavramlar tarihi, Osmanlı’da gündelik hayatın tarihi yer almaktadır. Emotions in the Ottoman Empire: Politics, Society and Family in the Early Modern Era başlıklı kitabı 2022 yılında Bloomsbury yayınevi tarafından yayınlanacaktır.

Berke TORUNOĞLU: Berke Torunoğlu, Osmanlı coğrafyasında özellikle azınlıklar ve diplomasi üzerine yoğunlaşan bir tarihçidir. İlk kitabı Murder in Salonika 1876: A Tale of Apostasy and International Crisis (Gorgias Press, 2012) den sonra şu anda Estranged Subjects of the State Neo-Hellenes and Neo-Russians in the Ottoman Empire 1830-1876 üzerine çalışmaktadır. Doktorasını Tarih alanında Wisconsin-Madison Universitesinden aldıktan sonra doktora sonrası araştırmalarını Princeton Üniversitesi Hellenic Araştırmalarında tamamlamış, Tennessee-Knoxville’deki akademik görevinden sonra şu an Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.