Tarih Vakfı > Etkinlikler > Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları > Erken Modern Dönemde İstanbul: Bir Kitap Sohbeti

Erken Modern Dönemde İstanbul: Bir Kitap Sohbeti

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

Tarih Vakfı’nda Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi devam ediyor!

Akl-ı Kıssa’nın Bahar dönemi seminerlerini “Erken Modern Dönemde İstanbul: Bir Kitap Sohbeti” ile başlatıyoruz. Bu seminerde Erken Modern Dönemde İstanbul (A Companion to Early Modern Istanbul, Brill, 2021) kitabının yazarları ile bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu kitap sohbetinde Çiğdem Kafescioğlu editörler olarak yola çıkış noktaları, kitabın yapısına ve içeriğine şekil veren sorular ve kavramlar üzerinde duracak. Yazarlar arasından dört tarihçi, kendi çalışma alanlarının perspektifinden, kitaba yaptıkları katkı üzerinde konuşacaklar: Suraiya Faroqhi esnaf ve zanaatkar örgütlenmeleri ve pratikleri; Christoph Neumann şehrin seçkin zümrelerinin oluşum ve dönüşümleri; Leyla Kayhan Elbirlik mahalle ve aile hayatı ve dönüşümleri, Gülay Yılmaz toplumsal muhalefet ifadeleri, ayaklanmalar ve isyanları konu eden makalelerini şekillendiren soru ve sorunları paylaşacaklar.

Erken Modern Dönemde İstanbulShirine Hamadeh ve Çiğdem Kafescioğlu’nun editörlüğünde, İstanbul’un 15. – 18. yüzyıllar arası tarihini erken modern dönem ve erken modern şehir tarihi çerçevelerine yerleştirmeyi, başkent ve metropol İstanbul’u bu çerçeve içerisinde incelemeyi amaçlayan kollektif bir çalışma olarak tasarlandı. Kitaba katkıda bulunan yazarlar şehir tarihinin sosyoekonomik, siyasi, kültürel, çevresel ve mekânsal boyutları ile birlikte, İstanbul’u erken modern kentliliğin kilit mekânlarından biri haline getiren yerel ve küresel süreçleri, insan ve insan-dışı aktörleri inceliyorlar. Kitabı oluşturan 27 bölüm, daha önce nadiren bir arada ele alan konuları aynı cilt içerisinde toplayarak şehir hayatını oluşturan dinamiklerin birbirleriyle ilişkilerini görünür kılmayı amaçlıyor.

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa seminer serisinde iki haftada bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar, erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekilecek.

Seminer 21 Mart 2023’te saat 18.30’da Tarih Vakfı’nda yüz yüze gerçekleşecek.

Siz değerli katılımcılarımızı bekliyoruz.

Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul