DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:362

Toplumsal Tarih Sayı:362

Şubat 2024

120.00 TL

Cumhuriyet Basınında  Yüz Yıl Önce Bu Ay  – Hazırlayan: Emel Seyhan
Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük – SEÇKİN DEMİROK
Tarih Vakfı’ndan Haberler – Hazırlayan: Melike Turan
Lenin: “Türk Şehri Kars İçin Savaşmayacağız!” – SEZAİ YAZICI- CANDAN BADEM
Türkiye’de Emeğin 100 Yılı Aşan Tarihi: Ezberleri Sorgulayan Tarihyazımı – DOSYA EDİTÖRÜ: Y. DOĞAN ÇETİNKAYA
İşçi Sınıfı Nedir? Kavram ve Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfı – Y. DOĞAN ÇETİNKAYA
Stefanos Papadopulos’un Yazışmaları Mütarekenin İlk Yılında  İstanbul’da İşçi Hareketi – STEFO BENLİSOY
Bursa’nın İpek Sanayisi ve  Kadın İşçiler – HATİCE YILDIZ
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sınıf Kültürü, Spor ve Futbol – BARIŞ ALP ÖZDEN
“Kadınlar Nasıl İş Bulur?”:Suat Derviş’in Gözünden İş, İşsizlik ve Güvencesizlik Döngüsünde Kadın Emeği – GÜLHAN BALSOY
Görkem Akgöz ile Türkiye’de Endüstri İşçisi, Fabrika ve Yöntem Üzerine Bir Sohbet – Y. Doğan Çetinkaya
Müstahdemden Satış Elemanına, Cemİyetten Sendikaya Mağaza Emekçilerinin Tarihi – HAKAN KOÇAK
İşçi Mücadelesinin Militanlaşmasında  Tarihsel Bir Uğrak: 1969 Singer İşgali – ZAFER AYDIN
Kierkegaard ve Bloch: Hınç, Umut ve Sınıf Mücadelesinin Örgütlenmesi – MUSTAFA KEMAL COŞKUN
Tekel Direnişi Sonrası “Haysiyet Mücadelesi”, Bağımsız Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi Üzerine Bir Değerlendirme – M. GÖRKEM DOĞAN – BAŞARAN AKSU

Yayım Tarihi: Şubat-2024
Kategoriler: ,