DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:310

Toplumsal Tarih Sayı:310

Ekim 2019

60.00 TL

Stokta

ISBN: 9771300702598

Toplumsal Tarih’in 310. sayısı çıktı!

Hayvanlarıyalnızca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde değil daima hatırlamak ve ne denlivazgeçilmez olduklarını yansıtabilmek temennisiyleToplumsal Tarih,Ekim 2019’da,“İnsanın Kadim Dostu: Hayvanlar”başlıklı özel bir dosya ileinsan-hayvan ilişkilerinin mülkiyet temelli, duygusal, sosyo-ekonomik gibi çeşitliyönlerine odaklanıyor;insan-hayvan etkileşimlerinin zengin tarihindenörnekler sunarak, hem yeni gelişen bu alanı Türkçe literatürü takip edenokuyuculara tanıtmayı hem de bu alandaki çalışmaları cesaretlendirmeyi veakademik olmayan

okurlara da sevdirmeyi hedefliyor.

Burcu Kurt editörlüğündeki Ekim 2019 dosyasınınilk makalesini kalemealanİrvin Cemil Schick; İslamdininin ve Müslüman Türklerin köpeklere dair bugünküne benzemeyen korumacıtavırlarını, İslamiyet öncesi Türk kültürü ile Orta Doğu kültürlerininyarattığı sentezi inceleyerek ele alıyor. Osmanlı tarihinde hayvanların rolünedeğinen ilk ve kült araştırmacılardan biri olanAlan Mikhail;Mısır’ıngeçimlik erkenmodern tarım ekonomisinden ticari tarıma, büyük topraksahipliğine ve yoğuninsan emeğine dayalı bir ekonomiye geçiş süreciniehil hayvanların sayısındaki düşüşle açıklayarak,hayvanların Osmanlı Mısır’ındaki merkezi önemine dikkat çekiyor.Semih Çelik isebenzer bir noktadan hareketle Kocaeli köylülerinin, ormana ve tarıma bağlıekonomisinin merkezinde olan mandalar üzerinden yürüttükleri mücadeleyi mercek altınaalıyor ve bugünküekolojik tahribata karşı direnen köylülerin tarihsel arkaplanına ışık tutuyor.

Dosya dışındakisayfalarımızda yer alan AnnaVakali’nin makalesi; Selanikli Hacı Tayyib örneğiüzerinden, Tanzimat döneminin tümmerkezileştirmeçabalarınarağmen hemvilayetlerdeki görevlileri denetimaltında tutmakta hem devilayetlerikendisi için nüfuzedilebilir kılmakta zorlanan ve yerel görevlilerinyolsuzlukvakalarına müdahale etme, bukişileri cezalandırma konusunda isteksizdavranan merkezi bürokrasiyi ele alıyor.HazalÖzdemir’in makalesi, daha önce Doğu Anadolu’dan Kuzey Amerika’ya yönelen Ermenigöçünü kontrol altına almaya çalışan Osmanlı Devleti’nin pasaportpolitikalarını incelediği makalenin devamı olarak;fotoğrafları, şehirlere, çekildiği günlere,fotoğrafçılarına, kullanılan arka plan ve dekorlara odaklanıyor. Barış Celeb;27 Mayısdarbesinin ardından Milli BirlikKomitesi’nin iktidarı ele almasıyla yenidenbaşlayan Türkçe ezan polemiğinin 1961yılındaki genel seçimlere kadar süren inişli-çıkışlısürecini ve bu süreçteki kırılma noktalarını ele alıyor. Ali Akyıldız’ınmakalesi;en sağlam tarih kaynaklarından birisayılan arşiv belgelerinin verdiği bilgilerin güvenilirliğini, 19. yüzyılın sonçeyreğinde yaşanan bir örnek olay ve bir ayrıntı üzerinden sorgulayarak ve biryöntem tartışması açıyor.Kitabiyat köşesindeki makalesiyle İlhami Tekin Cinemreise,Seb?os’a atfedilerek Türkçeye kazandırılaneserinakademik formasyondanyoksun ve adeta bir roman gibiçevrilmesinin ortayaçıkardığı eksikliklere dikkat çekiyor.

Emel Seyhan’ınhazırladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” sayfalarında ise Ekim 1919’dabasında yer almış haber kesitlerinden bir derleme sunuluyor.

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3310 Kategoriler: ,

Ek bilgi

Ağırlık 0.3 kg
Boyutlar 30 × 21 × 0.5 cm