DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:332

Toplumsal Tarih Sayı:332

Ağustos 2021

60.00 TL

Toplumsal Tarih’in 332. Sayısı Hem Matbu Hem E-dergi Olarak Çıktı!

300. sayımızdan itibaren Toplumsal Tarih’e elektronik ortamda Google Play ve
Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Dergimizin geçmiş sayılarını e-dergi biçiminde
dijital platformlardan sunma hazırlıklarımız da devam ediyor.

Editörlüğünü A.Tunç Şen’in yaptığı “Bizans, İslam ve Osmanlı dünyasında astroloji ve
müneccimler” dosyası, Avrupa dışı dünyadaki astrolojik bilgi üretimi ve pratiğine dair
beş makaleyi tarihşinas camianın gündemine taşıyor.
Margaret Gaida, 9. ve 10. asır İslam dünyasında üretilmiş astrolojiye giriş (medhal) türü eserler
ile detaylı astronomik tablolar içeren zîç literatürüne bakarak astroloji pratiği için gerekli temel
bilgilerin ne olduğuna ve bu bilgilerin hangi eserlerde dolaştığına odaklanıyor. Antoine Borrut,
literatürde neredeyse hiç ele alınmamış astrolojik tarihlerin İslam tarihi yazımındaki önemine ışık
tutuyor.
Dosyamızın Bizans dünyasını mercek altına alan üçüncü makalesinde alanın duayenlerinden
Maria Mavroudi, 9. Ve 11. yüzyıllar arasında Bizans dünyasında Arapçadan Yunancaya yapılan
tercümelerde astroloji ve astronominin nerede durduğunu inceliyor. Eva Orthmann, Babürlü
İmparatorluğu’nda astrolojinin yeri, müneccimlerin istihdamı ve astrolojik-kozmolojik öğretilerin
siyasi ve dini amaçlar doğrultusundaki kullanımı hakkında görsel malzemeyle de
zenginleştirilmiş önemli ayrıntılar sunuyor. Dosyanın son makalesinde ise seçkinin editörü
A.Tunç Şen müneccimliğin kavramsal tarihiyle birlikte Kanuni Sultan Süleyman döneminde
yaşayıp kıymet görememiş bir müneccim olan Riyâzî Ali’nin hikayesi üzerinden bize klasik
dönem sonrası İslam dünyasındaki, özellikle de Osmanlı bünyesindeki müneccimleri, uzmanlık
sahalarını ve içinde bulundukları sosyo-ekonomik ve kültürel muhitleri anlatıyor.
Oğuz Tekin makalesinde Roma’nın tarihinin yazılı eserlerin yanı sıra sikkeler üstünden de
okunabileceğini, sikkelerin aynı zamanda bir haber alma ya da siyaseten olup biteni anlama
aracı olduğunu gösteriyor.
Aytek Soner Alpan, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Girit’ten gelen cüzamlı Müslüman
nüfusun serencamını bizlere aktarıyor. Murat Özyüksel, Alman Birliği’nin kuruluşunun 150.
senesinde kuruluşun toplumsal dinamiklerini farklı veçheleriyle inceliyor.
Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik “Resimdeki Tatlar” yazı dizimizin bu bölümünde
Avrupa resim sanatında balık imgesinin yer aldığı örnekleri değerlendiriyor.
Toplumsal Tarih’e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski
sayıları e-dergi olarak okuyuculara sunma çalışmaları ise devam ediyor.
Etkinlikler için Tarih Vakfı’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilir, internet sitemizi ziyaret
edebilir, ayrıca Tarih Dostu olarak Vakfa destek olabilirsiniz. Tarih Dostu olunduğunda Toplumsal
Tarih dergisi her ay ücretsiz olarak okurlara gönderiliyor, ayrıca Tarih Dostu okurları Tarih Vakfı Yurt
Yayınları’ndan %50 indirim sahibi oluyor.

Yayım Tarihi: Temmuz-2021
Kategoriler: ,

Ek bilgi

Ağırlık 0.3 kg
Boyutlar 30 × 21 × 0.5 cm