Tarih Vakfı

Nazım Hikmet Kültürevi, Balaban Salonu

by

Tarih & Saat:
Yer: Nazım Hikmet Kültürevi, Balaban Salonu

“Toplum mühendisliği” ne anlama gelir; bir toplum tasarımı kurmanın anlamı ve meşruiyeti nedir? Türkiye’de ortaya atılan toplum tasarımlarının izini, siyasette ve edebiyatta, nasıl sürebiliriz? Kadınların gelecek tasarımları, bize ne söyler? Teknolojinin olanak verdiği gelecek tasarımları bizi iyimser mi kötümser kılmalı? Mustafa Arslantunalı, Tanıl Bora, Esra Dicle, Eser Köker bu sorular etrafında tartışacaklar.