Tarih Vakfı > Etkinlikler > Bursa Tarih Buluşmaları > GELECEĞİ TASARLAMAK, TOPLUMU TASARLAMAK

GELECEĞİ TASARLAMAK, TOPLUMU TASARLAMAK

by tarihvakfi


“Toplum mühendisliği” ne anlama gelir; bir toplum tasarımı kurmanın anlamı ve meşruiyeti nedir? Türkiye’de ortaya atılan toplum tasarımlarının izini, siyasette ve edebiyatta, nasıl sürebiliriz? Kadınların gelecek tasarımları, bize ne söyler? Teknolojinin olanak verdiği gelecek tasarımları bizi iyimser mi kötümser kılmalı? Mustafa Arslantunalı, Tanıl Bora, Esra Dicle, Eser Köker bu sorular etrafında tartışacaklar.