Tarih Vakfı > Etkinlikler > Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları > Yaprak Zihnioğlu, “Cumhuriyet İnkılabını Önceleyen Kadın İnkılabı (1908-1923): Dönemselliği, Toplumsal Dinamiği Üzerine Görüşler, Değiniler”

Yaprak Zihnioğlu, “Cumhuriyet İnkılabını Önceleyen Kadın İnkılabı (1908-1923): Dönemselliği, Toplumsal Dinamiği Üzerine Görüşler, Değiniler”

by tarihvakfi


“1921 Anayasasının 100. Yılı Konuşmaları” seminer dizisi uzaktan erişimle, online devam ediyor!

Dr. Dinçer Demirkent’in koordinatörlüğünde, 2020 Güz – 2021 Bahar döneminde “1921 Anayasası’nın 100. Yılı” temasıyla dördüncü toplantı 17 Aralık 2020 saat 18:30’da online gerçekleşecek. Vangelis Kechriotis Anısına Perşembe Konuşmaları seminer dizisinin dördüncü sunumunda “Cumhuriyet İnkılabını Önceleyen Kadın İnkılabı (1908-1923): Dönemselliği, Toplumsal Dinamiği Üzerine Görüşler, Değiniler” başlığıyla Yaprak Zihnioğlu konuğumuz olacak.

Seminere katılmak için [email protected] adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Bu konuşmada Osmanlı kadınlarının din, dil, etnisite, kültür farkı tanımadan tarihine yaklaşmaya vurgu yaparken, II. Meşrutiyet inkılaplarının kadınların hayatına ve haklarına nasıl değdiği, kadınların yaşadığı değişimi, cemiyetlerde örgütlenerek kamu alanına çıkış iradeleri, “hürriyet” kavramının kadınları kapsayıp kapsamadığı ve 1921 Anayasası ile “halk iradesi”ne, Cumhuriyet’e geçiş sinyallerinin kadınlar yönünden önemini, inkılaplarla ve Türkçü politikalarla belirlenen bu iki dönemde beklentilerine ne denli karşılık buldukları üzerine bir bakış oluşturmayı amaçlanmaktadır. Kadın tarihinde erkeklerin kadın yazını kategorisini tanımlanarak buna kadın hareketinin cevabı irdelenmeye çalışılacaktır.

Yaprak Zihnioğlu, siyaset bilimi araştırmacısı/çalışanı (BÜ/SBE/YL 1998), yazar. Erken Cumhuriyet dönemi Feminizm-Kadın tarihi üzerine çalışmaları Kadınsız İnkılap (Metis 2003), makaleleri Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (İletişim, 8,9,10 cilt), Tarih ve Toplum, Feminist Tahayyül’de yayınlandı. Encylopedia of Islam Three (Brill Online) için yayına hazırlık aşamasında Latife Bekir Çeyrekbaşı, Kadınlar Halk Fırkası ve Nezihe Muhiddin Tepedelenligil makaleleri bulunuyor.