Tarih Vakfı > Etkinlikler > Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları > Ümit Kurt “Yemen’den Fırat’a Yaşam ve Ölüm: Suriye Valisi Cemal Paşa” Perşembe Konuşmaları

Ümit Kurt “Yemen’den Fırat’a Yaşam ve Ölüm: Suriye Valisi Cemal Paşa” Perşembe Konuşmaları

by tarihvakfi


Engin Kılıç’ın gönüllü koordinatörlüğünde, 2019 Güz – 2020 Bahar döneminde “Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele” temasıyla yapılmakta olan Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları seminer dizisinin son üç sunumunu salgından dolayı online olarak yayınlamak durumunda kalmıştık. Şimdi son sunumu da Youtube kanalımızda yayınlayarak seminer dizimizi tamamlıyoruz. “Yemen’den Fırat’a Yaşam ve Ölüm: Suriye Valisi Cemal Paşa” başlıklı sunumuyla Ümit Kurt, 30 Temmuz Perşembe günü saat 18:30’da vakfımızın Youtube kanalında konuğumuz olacak.

Ümit Kurt, ODTÜ’de lisans ve Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitiminin ardından 2016’da Clark Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Ermeni Soykırımı, mikro/yerel tarih, modern Türk milliyetçiliği ve kolektif şiddet gibi konularda yerli ve uluslararası birçok dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan “Türk’ün Büyük Biçare Irkı”: Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916), Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek (Taner Akçam ile birlikte); ve Antep 1915: Soykırım ve Failleri kitapları yayımlandı. Kıyam ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kolektif Şiddet (Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan Güney Çeğin ile birlikte) ve Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler (Heretik Yayınları’ndan Doğan Gürpınar ile birlikte) isimli kitapları derledi ve Ermeniceden Türkçeye ve İngilizceye kitaplar tercüme etti. 2016-2017’de Harvard Üniversitesi’ne bağlı Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmasının ardından Kurt, halen The Van Leer Jerusalem Institute’ye bağlı Polonsky Academy’de araştırmacı olarak çalışmakta ve Hebrew University of Jerusalem’de ve Tel Aviv Üniversitesi’nde dersler vermektedir.

Aşağıda toplu listesini sunduğumuz toplam 15 konuşmadan oluşan bu iki dönemlik akademik açıdan muazzam doyurucu seminer dizisini hazırlayan ve koordinasyonunu üstlenen Engin Kılıç’a çok teşekkür ediyoruz. Sonbahar 2020 döneminde yeni bir temayla gerçekleştirilecek olan Perşembe Konuşmaları seminer dizisinde görüşmek dileğiyle.

10 Ekim 2019 – Erol Köroğlu – Milletin Ebedî Mücadelesi: Türkçe Edebiyatta Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü

24 Ekim 2019 – Sinan Yıldırmaz – “Almanlar Yenildiği İçin Biz de Yenik Sayıldık”tan “Dolchstoßlegende”ye Yenilginin Tarihyazımı

7 Kasım 2019 – Ahmet Demirel – Milli Mücadele Meclisi’nde İktidar ve Muhalefet

21 Kasım 2019 – Neslişah Başaran – Avrupalıların ekonomik imtiyazları Milli Mücadele’den sağ çıkabildi mi?Milli Mücadele döneminde ekonomik milliyetçilik ve yabancı sermaye ilişkisi

5 Aralık 2019 – Esra Dicle – “Karşıda Bir Milyar, Bir Milyar Candan Düşman”: Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarında Kurtuluş Savaşı

19 Aralık 2019 – Tuba Demirci – Mütarekeden Milli Mücadeleye Annelik, Çocuk Refahı ve “Ev Cephesi” Tartışmaları, 1918-1922

9 Ocak 2020 – Nefin Dinç – Lorans Tanatar Baruh – Erol Ülker – “Köpe Ailesinin Gözünden Savaş Ve Mütareke Dönemi İstanbul’unda Yaşam (1914-1923)”

16 Ocak 2020 – Ahmet Kuyaş – Tarihin Adları, 1918-1923

30 Ocak 2020 – Erkan Irmak – Şiirin Siyasetle İmtihanı: Nâzım Hikmet’in Hapis Yılları ve Destan’dan Manzaralar’a Yolculuk

13 Şubat 2020 – Bülent Bilmez – “Birinci Dünya Savaşı Sonrası Ortadoğu’da Yeniden Düzenlemeler Çerçevesinde ‘Kürt Meselesi’ ve Kurtuluş Savaşı”

20 Şubat 2020 – Zeynep Kutluata – Milli Mücadele’de Kadın Savaşçılar: Kara Fatma(lar) Örneği

27 Şubat 2020 – Erik Jan Zürcher – Emre Erol – Birinci Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nda Milli Direniş Hareketinin İdeolojik Görünümü

16 Temmuz 2020 (online) – Aysun Akan – Mütarekenin Kadın Gazetecileri

23 Temmuz 2020 (online) – Seval Şahin – Peyami Safa’nın Eserlerinde Mütareke ve Milli Mücadele

30 Temmuz 2020 (online) – Ümit Kurt – Yemen’den Fırat’a Yaşam ve Ölüm: Suriye Valisi Cemal Paşa