Tarih Vakfı > Etkinlikler > Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları > TÜRKİYE’YE GELEN BEYAZ RUSLAR

TÜRKİYE’YE GELEN BEYAZ RUSLAR

by tarihvakfi


ÖZET

Milli Mücadele döneminde Beyaz Rusların Türkiye’ye gelişini ve burada kalışlarını ele alacak olan seminerde, askerlerin yerleştirildikleri kamplardaki sivillerin ise İstanbul’daki yaşamları, İstanbul’un sosyal yaşamına etkileri, Rus ruhban, Rus yardım kuruluşları, Beyaz Rus Ordusu’nun tasfiyesi, Milletler Cemiyeti’nin devreye girerek Beyaz Rusları çeşitli ülkelere yerleştirmesi ele alınacaktır.

 

 

OYA DAĞLAR MACAR

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Yüksek lisansve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde yaptı. 1998-2004 yılları arasında Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra2004’te  İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne geçti. 2008-2009’da ABD, Kansas’taki Fort Hays Eyalet Üniversitesi’de, 2011-2012’de Boston HellenicCollege’da ve 2019 yılı yaz döneminde Strasbourg Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.  War, EpidemicsandMedicine in theLateOttomanEmpire (1912-1918); Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Saglık Hizmetleri;Beyaz Rus Ordusu Turkiye’de(Elçin Macar ile birlikte) isimli kitapları olan Oya Dağlar Macar’ın, tıp tarihi, siyasi tarih, 19. ve 20. yüzyıla odaklanan Osmanlı savaş tarihi alanlarında yurt içinde yurt dışında yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. 2017’den beri Türk Tıp Tarihi Kurumu yönetim kurulu üyesi olanOya Dağlar Macar halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir.

 

ELÇİN MACAR

 

Prof. Dr. Elçin Macar, İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu ve 2000 yılından beri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaktadır. Türkiye ve Yunanistan’daki dinsel azınlıklar devlet-kilise ilişkileri, nüfus mübadelesi başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Yayınlanmış kitapları şunlardır: Fener Patrikhanesi (YorgoBenlisoy ile birlikte), (Ankara: Ayraç, 1996), İstanbul’un Yok Olmuş İki Cemaati: Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar, (İstanbul: İletişim, 2002), Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), Heybeliada Ruhban Okulu’nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler, (Mehmet Ali Gökaçtı ile birlikte)(İstanbul: TESEV, 2005), İşte Geliyor Kurtuluş: Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’a Yardımları (1940-1942) (İzmir: İzmir Ticaret Odası, 2009), Beyaz Rus Ordusu Türkiye’de (Oya Dağlar Macar ile birlikte), (İstanbul: Libra, 2010).