Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler > Türkiye’de Sanat Tarihi Disiplininin Ortaya Çıkışı ve Üniversitelerdeki Eğilimler

Türkiye’de Sanat Tarihi Disiplininin Ortaya Çıkışı ve Üniversitelerdeki Eğilimler

by tarihvakfi


Tarih Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) iş birliğiyle düzenlenen ”Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış” Konuşma Serisi Devam Ediyor!

 

19 Mart 2024 Salı günü, saat 16:00’da gerçekleşecek serinin dördüncü konuşmasında Tarkan Okçuoğlu ve Verda Bingöl, “Türkiye’de Sanat Tarihi Disiplininin Ortaya Çıkışı ve Üniversitelerdeki Eğilimler ” başlığıyla bizlerle olacak.

 

Türkiye’de sanat tarihi bölümlerinin ilki 1940’ların başında İstanbul Üniversitesi’nde, ikincisi de 1950’lerin başında Ankara Üniversitesi’nde, Avrupa’dan gelen sanat tarihçileri tarafından kurulmuştur. Bu hocaların yetiştirdiği öğrenciler ikinci kuşak sanat tarihçileri olmuş, onlar da üçüncü kuşak sanat tarihçilerini yetiştirmişlerdir. Söyleşinin iki odak noktası olacaktır: İlki Türkiye’de sanat tarihinin akademik bir disiplin olarak kuruluş aşaması, ikincisi ise özellikle üçüncü kuşak sanat tarihi akademisyenlerinin Türkiye genelinde yürüttükleri eğitim ve eğitimin çıktılarından olan bitirme ve lisansüstü tezleri. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kültürel hegemonya çekişmesinin sonucu olarak Türkiye’de kurulan ilk sanat tarihi kürsüsü İstanbul Üniversitesi’ndeki Bizans Sanatı kürsüsüdür. Onu Türk-İslam Sanatı ve Avrupa Sanatı kürsüleri takip etmiştir. 1940’lardaki kürsü başkanları uzun yıllar görevde kalmamış olsa da bu durum 1950’lerde değişmiş ve aynı yıllarda Ankara Üniversitesi’nde Türk-İslam Sanatı ve Mimarisi ağırlıklı bir müfredata sahip sanat tarihi bölümü kurulmuştur. 1960’larda Türkiye sınırları içinde olan Ortaçağ mimarisine yönelik kazılar başlamış ve “kazı yapan sanat tarihçisi” kavramı ortaya çıkmıştır. Konuşmanın ikinci odak noktası özellikle 1980 sonrasında ülke genelinde açılan üniversitelerdeki sanat tarihi eğitimi ve üçüncü kuşak sanat tarihçileri üzerine olacaktır. Bu üniversitelerde yürütülen eğitime, üniversitelerin coğrafi konumlarının bilimsel çalışmalara etkisine, eğitimin bir çıktısı olarak bitirme ve lisansüstü tezlerine ve sanat tarihi lisans programı olmayan üniversitelerdeki eğilimlere değinecek olan konuşma, disiplinin günümüze kadar olan 82 yıllık serüvenine genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

 

Adres: İstiklal Caddesi, No: 181, Merkez Han 34433, Beyoğlu İstanbul, Türkiye

* Katılım için kayıt gerekmemektedir.
* Etkinlik yüz yüze gerçekleştirilecektir.
* Çevrimiçi katılım olmayacaktır.