Tarih Vakfı > Etkinlikler > Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları > Siyaset, Toplumsal Cinsiyet ve Gündelik Hayat Bağlamında Cihan Harbinde Ahlakın Gayesi Tartışmaları

Siyaset, Toplumsal Cinsiyet ve Gündelik Hayat Bağlamında Cihan Harbinde Ahlakın Gayesi Tartışmaları

by tarihvakfi


Çiğdem Oğuz- Siyaset, Toplumsal Cinsiyet ve Gündelik Hayat Bağlamında Cihan Harbinde Ahlakın Gayesi Tartışmaları
Tartışmacı: Gülhan Balsoy

Tarih Vakfı’nda Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları adıyla yeni bir seminer dizisi başlıyor. Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa’da iki haftada bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Bu seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekilecek.