Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler > Sinem Şirin, “1921 Anayasası Çerçevesinde Kuruculuk Tartışması”

Sinem Şirin, “1921 Anayasası Çerçevesinde Kuruculuk Tartışması”

by tarihvakfi


“1921 Anayasasının 100. Yılı Konuşmaları” seminer dizisi uzaktan erişimle, online devam ediyor!

Dr. Dinçer Demirkent’in koordinatörlüğünde, 2020 Güz – 2021 Bahar döneminde “1921 Anayasası’nın 100. Yılı” temasıyla ikinci toplantı 19 Kasım 2020 saat 18:30’da online gerçekleşecek. Vangelis Kechriotis Anısına Perşembe Konuşmaları seminer dizisinin ikinci sunumunda “1921 Anayasası Çerçevesinde Kuruculuk Tartışması” başlığıyla Araştırma Görevlisi Sinem Şirin konuğumuz olacak.

Seminere katılmak için [email protected] adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Bu konuşmada Sinem Şirin, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri içerisinde bir dönüm noktası olan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş sürecini, 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun yapılış sürecini ve kurucu iktidarın 1921 Anayasası sonrasındaki görünümlerini anlatacaktır. Birinci Mecliste kurumsallaşan iktidarın kuruculuk niteliği, kurumsal kimlik kazanmadan önceki ve sonraki anayasal gelişmelerle birlikte ele alınarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarını ortaya koyan 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun arkasındaki anayasal dinamik ve bu dinamiğin yönü, günümüze uzanan etkisiyle tartışılacaktır.

Sinem ŞİRİN, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisidir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şirin, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programından “Birinci Meclis Döneminde Siyasal Rejim ve Yürütme Erki, 1920-1923” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi almış ve aynı üniversitede Kamu Hukuku Doktora Programında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, İnsan Hakları ve Siyasi Tarih konularında akademik çalışmalar yapan Şirin’in “Birinci Meclis Döneminde Yürütme, 1920-1923” (Legal Yayınları, 2017) adlı bir kitabı ve anayasa hukuku alanında kaleme alınmış makaleleri mevcuttur.