Tarih Vakfı > Etkinlikler > Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları > Savaştan Sonraki Savaş: Cihan Harbi Malûl Gazilerinin Hayata Tutunma Mücadelesi”

Savaştan Sonraki Savaş: Cihan Harbi Malûl Gazilerinin Hayata Tutunma Mücadelesi”

by tarihvakfi


Bu sunum, Birinci Dünya Savaşı’nda malûl kalan gazilerin savaşın hemen ertesinde yaşadıkları sosyo-ekonomik sorunları dönemin refah politikalarındaki cılızlık ve karmaşa ekseninde izah etmeye çalışacaktır. Ancak sunumda bununla yetinilmeyip, o yıllarda belirginleşmeye başlayan Cihan Harbi resmi hafızası ve bu hafızanın şekillendirdiği politikaların da Cihan Harbi malûllerinin yaşadığı zorluklarda önemli bir rol oynadığı tartışılacaktır.

Mehmet BEŞİKÇİ

Doç. Dr.

Kısa Özgeçmiş

Mehmet Beşikçi Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir ve aynı zamanda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır.Beşikçi’nin temel ilgi alanı modern çağda savaş ve toplum çalışmalarıdır. Bu alanda Between Voluntarism and Resistance: The Ottoman Mobilization of Manpower in the First World War (2012), Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği (2015) ve Cihan Harbi’ni Yaşamak ve Hatırlamak (2019) başlıklı kitaplarının yanı sıra, askerî tarihle sosyal ve kültürel tarih disiplinlerini sentezleyen bir perspetifle yazılan çeşitli Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunmaktadır.