Tarih Vakfı > Etkinlikler > Marksizm 202: Tarih Ve Kuram Seminer Dizisi > Marksizm 202: Tarih ve Kuram, Melda Yaman Öztürk, “Marksizm ve Toplumsal Cinsiyet”

Marksizm 202: Tarih ve Kuram, Melda Yaman Öztürk, “Marksizm ve Toplumsal Cinsiyet”

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm seminerleri, yeni dönemde “Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlığı altında devam ediyor.

Serinin yeni döneminin ilk buluşması Melda Yaman Öztürk’ün yapacağı, “Marksizm ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı sunumla 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 18:30’da Tarih Vakfı binasında gerçekleşecektir.

Tarih: 24 Şubat 2020, Pazartesi

Saat: 18:30

Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği binası)

MARKSİZM 202: TARİH VE KURAM

Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece bilim insanlarının olağanüstü hal uygulamalarıyla tasfiyesini değil bazı önemli sosyal bilim konularının da üniversite dışında bırakılmasını beraberinde getirdi. Karl Marx’ın doğumunun 201. yılında onun kurucusu olduğu düşüncenin günümüzün toplumsal, iktisadi, siyasi sorunları açısından katkılarının ne olabileceği dünyada yeniden yoğun bir tartışma konusu iken, yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerle Türkiye üniversitelerinde çok büyük oranda yer bulamamaktadır.

2019 Sonbaharında yedi haftalık seminerler olarak gerçekleşen “Marksizm 201: Tarih ve Kuram” dersleri bu açığı kapatmayı hedeflemekteydi. Sonbahar döneminde seminerlere duyulan yoğun ilgi bu dizinin bahar döneminde de “Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlığı altında sürdürülmesi için büyük bir motivasyon sağladı. Dersler, 1991’den beri faaliyet yürüten ve ağırlıkla akademisyenlerin üye olduğu Tarih Vakfı ile üniversite öğrencilerinin kurucu ve aktif olduğu Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi kurumlarının ortak faaliyeti olarak gerçekleşmektedir.

Her derste Marksizm ile sosyal bilimin temel tartışma alanlarından birisi arasındaki ilişki ele alınacak. Alanında uzman ve üniversiteden ihraç edilmiş akademisyenler derslerin büyük çoğunluğunu verecek olup, böylece üniversitenin mekânının dışında bu bilim insanlarının öğrencilerle buluşacağı bir zemin sunulmuş olacaktır. 3 saat sürecek her derste konunun ele alındığı bir ders anlatımını (60 dk.) takiben, dersi veren hoca konunun bugün Türkiye’nin toplumsal, iktisadi, siyasi, kültürel meseleleri açısından nasıl bir perspektif sunduğunu örneklendirerek bazı tartışma eksenleri sunacaktır (30 dk.), sonrasında ise öğrencilerin aktif katılımıyla soru-yorum-tartışma bölümü (90 dk.) gelecektir.

Koordinatörler: Doç. Dr. İsmet Akça (Tarih Vakfı), Fırat Çoban (Universus)