Tarih Vakfı > Etkinlikler > Marksizm 201: Tarih ve Kuram Seminer Dizisi > “Marksizm ve Devlet” Seminer-5

“Marksizm ve Devlet” Seminer-5

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece bilim insanlarının olağanüstü hal uygulamalarıyla tasfiyesini değil bazı önemli sosyal bilim konularının da üniversite dışında bırakılmasını beraberinde getirdi. Karl Marx’ın doğumunun 201. yılında, onun kurucusu olduğu düşüncenin günümüzün toplumsal, iktisadi, siyasi sorunları açısından katkılarının ne olabileceği dünyada yeniden yoğun bir akademik ve kamusal tartışma konusu iken, bu tartışmalar yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerle Türkiye üniversitelerinde çok büyük oranda yer bulamamaktadır. Marksizm 201: Tarih ve Kuram seminer dizisi ise Karl Marx’ın doğumunun 201. yılında kurucusu olduğu düşüncenin bugünün akademik ve toplumsal tartışmalarına katkısını ele almaktadır. Marksizm ile sosyal bilimin temel tartışma alanlarından birisi arasındaki ilişki önce teorik olarak ele alınacak; dünya ve Türkiye’de ele alınan konuya katkısının ne olabileceği tartışmaya açılacaktır.

Marksizm 201: Tarih ve Kuram başlıklı seminer dizisi devam ediyor. Serinin beşinci buluşması, İsmet Akça’nın “Marksizm ve Devlet” başlıklı konuşmasıyla gerçekleşecek.

Tarih: 18 Kasım 2019, Pazartesi Saat: 18:30

Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sk. No :10 Eminönü