Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > Kamusal Mekânın İktidar İlişkileri İçinde Stratejik Üretimi: Ankara’da Alternatif Bir Sosyo-Mekânsallık İnşa Etmek Mümkün Mü?

Kamusal Mekânın İktidar İlişkileri İçinde Stratejik Üretimi: Ankara’da Alternatif Bir Sosyo-Mekânsallık İnşa Etmek Mümkün Mü?

by tarihvakfi


Tarih Vakfı Ankara tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları, yeni dönemin üçüncü buluşmasını 18 Ekim Cuma günü Ece Yoltay’ın yapacağı “Kamusal Mekânın İktidar İlişkileri İçinde Stratejik Üretimi: Ankara’da Alternatif Bir Sosyo-Mekânsallık İnşa Etmek Mümkün Mü?” başlıklı konuşmayla gerçekleştirecek.

18 Ekim Cuma günü saat 18:00‘de gerçekleştirilecek olan programda sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Adres: Selanik Caddesi 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat Kızılay/ANKARA

KAMUSAL MEKÂNIN İKTİDAR İLİŞKİLERİ İÇİNDE STRATEJİK ÜRETİMİ:

ANKARA’DA ALTERNATİF BİR SOSYO-MEKÂNSALLIK

İNŞA ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Kamusallık, iktidar ilişkileri dışı sosyo-mekânsal ilişkiler içinde ne kadar olasıdır? Bu tür bir sorunun cevabı mekân-özne-iktidar arasında kurulan hiyerarşik ilişkilerin analizinde yatar. İkili karşıtlıklar üzerine kurulu kimlik siyasetinden beslenen ulus-devlet anlayışının başkenti Ankara, bu üçlü yapı içerisindeki ontolojik ilişkinin analizini yapmak için uygun zeminler yaratmaktadır. Ankara’da yönetim/iktidar dışı/karşıtı mekân olarak yorumlanan (LGBTİ dostu mekanlar, kentsel direniş mekanları ve politik mekanlar) kamusal alanlar, azınlık kabul edilen ve toplumsal cinsiyet, inanç veya etnik kimlikleri yüzünden marjinalize edilen özneler tarafından zamanla sahiplenilen ya da ‘ele geçirilen’ kentsel parçalardır ve kent içinde ‘alternatif’ oluşumlar olarak görülür. Ne var ki, teorik veya ideolojik düzlemde idealize edilen bu mekânsal ve sosyal oluşumların aslında pratikte diyalektik tersine dönüşlerle anlam kaymalarına konu olduğu ve iç çelişkilere sahip olduğu fark edilebilir. Çünkü kent içinde zamanla gelişen ve kullanıcısının kimlikleri ve mekânsal temsiliyetleri ile üretilen bu mekanlar, başka biçimlerde iktidar ilişkileri kurar ve onun hegemonik yapısını konsolide eder.

Peki, bu tür diyalektik yanılsamaların ötesinde alternatif bir sosyo-mekansallık ya da kamusallık mümkün müdür?

Tarih: 18 Ekim 2019, Cuma

Saat: 18:00

Adres: Selanik Caddesi 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat Kızılay/ANKARA

Ece Yoltay; 2013 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans derecesini almış, 2016 yılında ODTÜ’de yüksek lisans derecesini tamamlamıştır ve halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. 2014’ten beri ODTÜ Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Mekanın sosyal üretimi, mekan ve siyaset, toplumsal cinsiyet gibi meselelere dair yazıları yayımlanmıştır. “Socio-Spatial Politics of Otherness: The Desire to Construct a Counterhegemony” isimli son makalesi Space and Culture dergisinde yayımlanmıştır. Halen mimari teori ve eleştiri, psikanaliz ve mimarlık, mimari üretimde otoriter popülizm üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.