Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler > Emek Tarihi Konferansları > Emek Tarihi Konferansları – III: Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar, 1923-1980

Emek Tarihi Konferansları – III: Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar, 1923-1980

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak çabalarıyla düzenlenmesi kararlaştırılan emek tarihi konferansları dizisinin ilki Kasım 2013’te “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları”, ikincisi Ekim 2015’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu” başlığı altında gerçekleştirilmişti. Marmara Belediyeler Birliği salonunda 28-29 Ekim 2017’de düzenlenen üçüncü konferans ise “Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi’ne Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” başlığı altında yapıldı. İki günde ve dört oturumda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Prof. Dr. Zafer Toprak yaptı. Konferansta toplam 24 başlıkta sunum yapıldı.