Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler > Cumhuriyet Türkiyesi’nde Tarih ve Tarihçilik

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Tarih ve Tarihçilik

by tarihvakfi


 

”Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış” Konuşma Serisi Başlıyor!

 

Tarih Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) “Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış” başlıklı konuşma serisini duyurmaktan mutluluk duyar.  2024 yılında Ocak ve Mayıs ayları arasında sürmesi planlanan konuşma serisi tarih, antropoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi, sosyoloji ve arkeoloji disiplinleri üzerine konuşmaları kapsıyor. Serinin amacı, Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesi ile çeşitli sosyal ve beşeri bilim disiplinlerinin Türkiye’deki serüvenini konuşmak ve bugün geldiği noktayı tartışmaktır. Konuşmalarda, söz konusu disiplinlerin Türkiye’de üniversite ve sivil toplumda kurumsallaşma adımları ve biçimleri, yurtdışındaki kurumsal kültür ile bağları, Erken Cumhuriyet dönemi sonrasında izlediği akademik yollar, hangi tarihsel dönemlerde, hangi ekoller ya da araştırma alanlarının baskın pozisyon aldığı gibi meseleleri masaya yatırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, tarihsel bir analiz ile sınırlı kalmayarak, bu disiplinlerin son yıllarda sosyal bilimler içinde konumunun değişimi, popülerliğindeki düşüş ya da artış dönemleri, akademi dışı alanlar ile bağlantısının aldığı şekilleri tartışacağız. “Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilim Disiplinlerinin 100 Yılına Bakış” konuşma serisi ile sosyal ve beşeri bilim disiplinlerinin Türkiye’deki yüz yıllık serüvenine, bu disiplinlerin kendilerini tasavvur biçimleri ve yönelimlerine içeriden bir bakış atacağız.

 

23 Ocak 2024 Salı günü, saat 16:00’da gerçekleşecek serinin ilk konuşmasında Erdem Sönmez, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Tarih ve Tarihçilik” başlığıyla bizlerle olacak.

Türkiye’de tarihin akademik bir disiplin olarak kurumsallaşması hangi döneme ve nasıl birbağlama tekabül eder? Söz konusu sürecin önemli aktörleri kimlerdir ve bu aktörlerindüşünsel ve metodolojik kaynakları nelerdir? Türkiye’de tarihin akademik/profesyonel birdisipline dönüşme sürecinde devlet nasıl bir rol oynamıştır ve dönemin tarihçilerinin devletleilişkileri ve politik motivasyonları üzerine ne söylenebilir? Bu süreçte kurulan ve Cumhuriyetdönemindeki tarihçiliği şekillendiren belli başlı kurum, dergi ve yayınlar hangileridir?Türkiye’de akademik tarihçilik hangi konu, dönem ve meseleler üzerine yoğunlaşmıştır ve bumesai sırasında Avrupa ve Kuzey Amerika tarihçilikleriyle nasıl bir ilişki ve etkileşim içindeolmuştur? Erdem Sönmez, Türkiye’de modern tarihçiliğin seyrini izleyeceği konuşmasındabu gibi sorulara yanıt arıyor.

 

Adres: İstiklal Caddesi, No: 181, Merkez Han 34433, Beyoğlu İstanbul, Türkiye

 

* Katılım için kayıt gerekmemektedir.
* Etkinlik yüz yüze gerçekleştirilecektir.
* Çevrimiçi katılım olmayacaktır.