DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:287

Toplumsal Tarih Sayı:287

Kasım 2017

60.00 TL

Stokta

ISBN: 9771300702598

BASIN BÜLTENİ

Toplumsal Tarih ’tenözel sayı: “1917/2017 Devrimler Tarihinde 1917”

Toplumsal Tarih dergisi Kasım 2017 tarihli özel sayısında 100. yılında 1917 devrimlerineyeniden bakıyor.

Devrimlerin hem Türkiye hem de Rusya tarihindekiyansımalarının ele alındığı dosyanıneditörlüğünü Mehmet Ö. Alkan ve Y. DoğanÇetinkaya üstlendi. Yiğit Akın, Mehmet Ö. Alkan, Y. Doğan Çetinkaya,Evrim Eken,Onur İşçi, Ayşe Ozil, Zafer Toprak, Pınar Üre ve Cengiz Yolcu yazılarıyla dosyayakatkıda bulundu.

Mehmet Ö. Alkan, “Şubat’tan Ekim’e St. Petersburg’daDevrimin Mekânları” başlıklı yazısında,bir St. Petersburg ziyaretinde fotoğrafladığı,devrimin yaşayan temsilcileri olan anıt ve mekânların hikâyeleri üzerindendevrim günlerini inceliyor.

Y. Doğan Çetinkaya, “1917 Devrimleri ve İşçi Sınıfı”başlıklı yazısında, 1917 devrimleri literatüründe yeri muğlak bırakılan işçisınıfının devrimlerdeki rolünün teslim edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ayşe Ozil, “Kitabiyat: 100 Yılın Ardından DevrimiYazmak” başlıklı yazısında 1917 devrimleriyle ilgili en son yayımlanankitapları tanıtıyor.

Yiğit Akın, Bolşevik Devrimi’nin beraberindegetirdiği değişimden etkilenen beden terbiyesi ve spor politikalarına “BolşevikDevrimi ve Spor” başlıklı yazısında yer veriyor.

Pınar Üre, “Devrimin Ardından:ZarnıtsiyGazetesi ve Diasporada Rus Milliyetçiliği” başlıklıyazısında 1917 devrimleri sonrasında Rusya’da yaşanan iç savaşa odaklanarak,diasporada Rus milliyetçiliğini şekillendiren etmenler üzerinde duruyor.

Onur İşçi, 1905 olaylarının 1917 devrimlerininprovası olarak görülüp görülemeyeceğini “Rus Tarih Literatüründe 1905 Krizi veEkim Devrimi’ne Giden Yol” başlıklı yazısında sorguluyor.

Evrim Eken, devrimler sırasında önemli birpropaganda aracı haline gelen görsel malzemeye “Devrimin Posterleri(1917-1924)” başlıklı yazısında yer veriyor.

Zafer Toprak,“Vladimirİlyiç Ulyanof Lenin ve Türkiye” başlıklı yazısıyla bu sayıdan itibarenbaşlattığı dizide, Ekim Devrimi günlerinde Osmanlı basınının ve sonrasında daCumhuriyet Türkiye’si yayın dünyasının devrime ve devrimin öncüsü Lenin’e nasılyer verdiğini aktarmaya başlıyor.

Cengiz Yolcu, Osmanlı Hariciyesi gözünden EkimDevrimi’ni inceleyerek, konunun payitahta nasılaktarıldığını “Osmanlı Hariciyesi Ekim Devrimi’ni Nasıl Takip Etti?” başlıklıyazısında inceliyor.

EdhemEldem,L’Illustration’un 25 Aralık1909 tarihli sayısından “Blérıot’nun İstanbul’daki

Uçak Kazası” başlıklımakaleyi aktarıyor.Emel Seyhan “OsmanlıBasınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ile dergiye katkıda bulunmaya devam ediyor.

İlgili Kişi:

Merve Aydın

MarjinalPorterNovelli

0212 219 29 71/ 0537 858 85 49

[emailprotected]

www.tarihvakfi.org.tr 12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışmadalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir siviltoplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularınınkatkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik vetoplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim,yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler vekonusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilinciningelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili dahaayrıntılı bilgi içinwww.tarihvakfi.org.tradresini ziyaret edebilirsiniz.

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3287 Kategoriler: ,

Ek bilgi

Ağırlık 0.3 kg
Boyutlar 30 × 21 × 0.5 cm