DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:202

Toplumsal Tarih Sayı:202

Ekim 2010

60.00 TL

Stokta

ISBN: 9771300702598

SAYI: 202

İÇİNDEKİLER

Edhem Eldem “L’Illustration’dan Seçmeler: Beyoğlu’nda Paskalya” 4

Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” 6

Talin Suciyan “Yokluk Coğrafyasına Yolculuk “Akdamar”ın Rehini, Surp Haç Kilisesi”8

Ahmet Akşit “Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi İstanbul 1910-2010”10

Oğuz Tekin “Yok edilen Antik Şifa Merkezi Allianoi”13

Ahmet Akşit “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan ile Söyleşi Marmaray – Yenikapı Kazılarında Son Durum”14

Edhem Eldem “Bir Biyografi Üzerine Düşünceler İbrahim Edhem Paşa Rum muydu?”22

Irwin Cemil Shick “Evliya Çelebi’den Köpeklere Dair”34-44

Nuran Yıldırım “Aydınlatılmış Onamın Osmanlı Devleti’ndeki Öncülleri ve 1897 Türk- Yunan Savaşı Yaralılarına Ait Onam Belgeleri Hüsn-i Rıza Senetleri”46-53

Beno Kuryel “ ‘Sayılması Mümkün Olmayan Bir Sayı’ Sonsuzluk Kavramına Tarihsel Bir Bakış”54-59

Zafer Toprak “Antropolojik Irk Sorunu ve Dersim’de ‘Uygarlaştırıcı Misyon’”60-67

Rıfat N. Bali “Unutulmuş Bir TKP’li Davit Nae”70-76

Juliette Dumas “16. Yüzyılda Osmanlı ve Fransız Prensesleri Arasında Bir Karşılaştırma Osmanlı Hareminden Fransız Sarayına”77-83

Ahmet Akşit-Cansu Kılınçarslan “Hamdi Özdiş ile Söyleşi Osmanlı Mizah Basınında Batılılaşma ve Siyaset (1870-1877)” 84-87

Eray Yılmaz “Mümeyyiz İlk Osmanlı ya da Osmanlıcı Çocuk Gazetesi”88-93

Mete Tunçay “Hakkı Behiç’e Dair”94-95

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3202 Kategoriler: ,