DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:190

Toplumsal Tarih Sayı:190

Ekim 2009

60.00 TL

Stokta yok

ISBN: 9771300702598

SAYI: 190

İÇİNDEKİLER:

Haz. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” (Ekim 1909)4-5

Haz. Edhem Eldem “L’Illustration’dan Seçmeler: Kırım Savaşı Hazırlıkları ve Silistre Kuşatması (2)”6-9

“Ortaçağ Anadolu Sikkelerinde Simgeler ve Çokkültürlülük”10

Şeyma Arslan “Osmanlı Döneminde İstanbul’da Kadın Hareketleri”11-12

Murat Koraltürk “Prof. Dr. Haydar Kazgan’ı Kaybettik”13

Can Soylu “Feridun Özgümüş İle Söyleşi: Topkapı Sarayı’nda Arkeolojik Bir Kazı”14-17

Nora Şeni “Mesen, Kentin Az Tanınan Aktörü”18-25

Kaori Komatsu “Yakınçağ Osmanlı Denizciliği ve Karadenizliler”26-33

Alexandre Toumarkine “Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerin Tarihi Bir Süreklilik mi ?”34-39

Nuran Yıldırım “Türkiye’de Çocuk Cerrahisi ve Ortopedinin Kuruluşu”40-43

Edhem Eldem “Padişahın Paşaları ve Prozopografya Hakkında”44-48

Dosya Giriş “Mübadeleden Sonra”49

Haris Theodorelis-Rigas “Rembetiko Şarkıları Üzerinden Mübadele Deneyiminin Yunanistan’daki Yönleri”50-61

Mehmet Ö. Alkan “Bir Muhacir ve Mübadil Olarak Terakki Okulları”62-73

Samim Akgönül “1923 Türk Mübadilleri Örneği”74-83

E. Tutku Vardağlı “Birinci Kuşak Mübadillerin Siyasal Katılım Stratejileri Üzerine Bir Deneme”84-89

Zeki Arıkan “Osmanlı İmparatorluğu’nun Güney Siyaseti”90-92

Namık Sinan Turan “Osmanlı Suriye’sinin Son Yüzyılına Bakış”93-95

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3190 Kategoriler: ,