DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:318

Toplumsal Tarih Sayı:318

Haziran 2020

60.00 TL

Stokta

ISBN: 9771300702598

Toplumsal Tarih’in 318. Sayısı Online ve Matbu Olarak Çıktı!

Toplumsal Tarih’in Haziran 2020 Sayısına e-dergi Formatında Erişim İçin Tıklayınız. Toplumsal Tarih’in e-dergi Formatında Satışa Sunulan Diğer Sayıları İçin Tıklayınız

Toplumsal Tarih Haziran 2020’de; Saadet Özen’in “Sinematografta İstanbul’un Fethi, Sinema Salonunda Tarih Yapımı” başlıklı yazısı İstanbul’un fethi üzerine filmlerin çekildikleri dönemin siyasal ve kültürel ortamını nasıl yansıttıklarını inceliyor.

Son iki yıl içerisinde Toplumsal Tarih’in çeşitli sayılarında salgın hastalıklar konusunu işleyen birçok makale yayımladık. Ayrıca, bu sayımızda da gerek Osmanlı-Türkiye gerekse de Çin tarihinde salgın hastalıkları merceğine alan küçük bir dosyaya daha yer verdik.Metin Atmaca’nın “Semavi Bir Ceza’: 19. Yüzyıl Osmanlı-İran Sınırında Veba”başlıklı makalesinin, Osmanlı’nın 1870-71 yıllarında Kürdistan’da görülen veba salgınına müdahalesini modern devletin inşasındaki rolü perspektifinden ele alarak, bu alandaki birikime önemli bir katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. Giray Fidan’ın “1938 Çin Kolera Salgınında Türkiye’den Gönderilen Aşılar” başlıklı yazısı ise Milletler Cemiyeti’nden kolera salgınında kullanılmak üzere aşı talep eden Çin’e ilk yardım gönderen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu hatırlatıyor.

Haziran 2020 sayısında yer alan dosyalarımızın yanı sıra ayrıca kültürel miras ve sosyal tarih alanında da makaleler bulunuyor. Bunlardan ilkiEsra Balcı’nınkaleme aldığı“Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirası Üzerine Bir Çalışma”başlıklı makalesidir. Balcı, kültürel mirasın korunması, öne çıkarılması ve aktarılmasının önemini,Tarih Vakfı’nınyer aldığı projelerinden biri olan bu çalışma bağlamında aktarıyor.Gülhan Balsoy ve Cihangir Gündoğdu, hazırladıkları “Vefeyat Defterleri ve Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Ölüm ve Ölümün Kaydı”başlıklı yazılarında ve feyat defterleri üzerinden hastalık ve ölüme ilişkin bilgi üretme, biriktirme ve kaydetme süreçlerinin, hastalıkları gözetleme ve önleme arayışıyla ilişkisini inceliyor.Abdurrahman Kılıç, “İlk Kadın İtfaiyeci Tulumbacı Bahriye”ile ilgili bir makale sunarken,Andreas Baltas ve Gülen Göktürk “Karaburunlu bir Halk Kahramanı Kabadayı Yorgi” üzerinden Sosyal Eşkıyalık konusuna değiniyor.

Kitabiyat bölümümüzde,Turhan Kaçar,kentin dini, siyasi ve toplumsal tarihini çeşitlendirip derinleştirdiği için Roma ve Bizans Ankara’sıyla ilgili çalişmalarda önemli bir referans olacak olan‘The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Anc- yra) I-II – Ankara’nın Roma ve Bizans Dönemi Yazıtları’yayınını incelerken, Portre bölümümüzdeBurhan ÇağlarSon Devir ŞarkiyatçılarındanProf. Eleazar Birnbaum’un yaşamınıbize aktarıyor.

Bu sayımızda ayrıca iki söyleşimiz de bulunuyor. Bunlardan biri yayın yönetmenimizBarış Alp Özden’in Gökhan Akçura ile geçtiğimiz aylarda Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan Bir Şehr-i İstanbul ki… adlı kitabıüzerine yaptığı söyleşi, diğeri iseSefa Aslan’ın Tarihte Türkiye Haritaları kitabının editörü Bülent Özükan’layaptığı söyleşilerdir.

Murat Cankara; Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde bu ay; Mamul [Basın] dergisinin 8 S?ubat 1869 tarihli ilk sayısında yer alan“Tiyatro ve Ermeni Aktörünün Mevcut Vaziyeti”başlıklı yazısı üzerinden tiyatro tarihine değinirkenEmel Seyhan, hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay yazısında Haziran 1920’de yayınlanmış haberlerden bir derleme sunuyor.

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3318 Kategoriler: ,

Ek bilgi

Ağırlık 0.3 kg
Boyutlar 30 × 21 × 0.5 cm