DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:189

Toplumsal Tarih Sayı:189

Eylül 2009

60.00 TL

Stokta

ISBN: 9771300702598

SAYI:189

İÇİNDEKİLER:

Haz. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” (Eylül 1909)4-5

Haz. Edhem Eldem “L’Illustration’dan Seçmeler: Kırım Savaşı Hazırlıkları ve Silistre Kuşatması (1)”6-7

Veysi Sarısözen “Haydi Güle Güle Ya Habib-i Naccar”8-9

Ozan Torun “Anhegger’in Ardından”9-10

Şeyma Arslan “İstanbul’da İlkler ve Öncü Kadınlar”10-11

Salih Özbaran “Osmanlı Yönetiminde Arap Ülkeleri”12-21

Rıfat N. Bali “Mizah Dergilerinde Adalar İmgesi”22-29

Sacit Kutlu “Türk-Ermeni Sorununun Çözümünde Bir İpucu”36-41

Yücel Kabapınar “Değişim Kolay mı?”42-49

Onur Şar “Yasaklama ‘Mani-i Terakkiyat’a Yol Açıyor mu?”50-53

Erdal Küçükyalçın “Kyoto Bahçeleri ve Tarih-II: Sengoku Döneminin Sonu ve Honganji”54-60

Dosya “Türkiye’de Ulusalcılık ve Mimarlık”61

Ahmet Ersoy “Melezliğe Övgü: Tanzimat Dönemi Osmanlı Kimlik Politikaları ve Mimarlık”62-67

Uğur Tanyeli “Mimar Müellifin İcadı, Mesleğin Fethi, Ulusun İnşası”68-75

Elvan Altan Ergut “Erken Cumhuriyet Dönemi ve ‘Ulusal Mimarlık’”76-82

Güven Arif Sargın “Ulusalcılık: Söylencesel ve İdeolojik Bir Araçsallaştırma”83-91

Mete Tunçay “Amele Birliği 1923”92-95

Ersin Tosun “Zeki Baştımar”96

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3189 Kategoriler: ,