DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:182

Toplumsal Tarih Sayı:182

Şubat 2009

60.00 TL

Stokta

ISBN: 9771300702598

SAYI:182

İÇİNDEKİLER:

Haz. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” (Şubat 1909)4-5

Haz. Edhem Eldem “L’Illustration’dan Seçmeler: 1 Temmuz 1854”6

Haz. Erol Üyepazarcı, Mehmet Ö. Alkan “1908 Karikatürleri”8-9

Fahri Dikkaya “Irene Melikoff’u Kaybettik”10

“Sir Geoffrey Bindman’ın Konuşması – İfade Özgürlüğü: Evrensel Bir Hak”11

Mustafa Birol Ülker “İstanbul Kadı Sicilleri Projesi’nin İlk Eseri Yayımlandı”12

Oğuz Tekin “Tarih Vakfı Toplantıları – İstanbul’da Eskiçağ”13

Ece Zerman “Irkçılık, Toplumsal Cinsiyet ve Oryantalizm Üzerine Reina Lewis ile Söyleşi”14-18

Aykut Kansu “Harvard’daki Adamımız: Samuel P. Huntington (I) – Huntington’ın Amerikan Siyaset Sahnesine Çıkışı: 1950’li ve 1960’lı Yıllar”20-28

Cemil Koçak “Talat Paşa’nın Evrakı ve Murat Bardakçı”30-35

Murat Koraltürk “Milli İktisat, Ekonominin Türkleştirilmesi – İzmir İktisat Kongresi”36-40

Gökhan Akçura “Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Yakacak: Taşkömürün Elmas Yılları”42-47

Adil Baktıaya “Medya Takip Sektörünün Doğuşu – Romeike: 19. Yüzyılın ‘Google’ı”48-52

“Dosya: 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu’nda Vatandaşlık Kavramının Gelişimi”53

Fikret Adanır “Çarlık Rusyası ve Habsburg İmparatorluğu Arasında Osmanlı’da Vatandaşlık”54-63

Mehmet Hacısalihoğlu “İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Politikaları Bağlamında Türkçülük, Osmanlıcılık ve Türkleştirme Tartışmaları”64-69

Rober Koptaş “Ermeni Devrimci Partileri ve Krikor Zohrab”70-75

Bülent Bilmez “Modern ve Geleneksel Kolektif Kimlikler ile Osmanlı Vatandaşlığı Arasında: Osmanlı Aydını Üzerine Notlar”76-85

Cihan Osmanağaoğlu “Tanzimat Fermanı’ndan II. Meşrutiyet’e Osmanlı Vatandaşlığı”86-92

Mete Tunçay “İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Tutanakları”93

Mete Tunçay “Birinci Dünya Savaşı’nda İran”94-95

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3182 Kategoriler: ,