DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:173

Toplumsal Tarih Sayı:173

Mayıs 2008

60.00 TL

Stokta

ISBN: 9771300702598

SAYI:173

İÇİNDEKİLER:

Haz. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” (Mayıs 1908)4-5

Burak Çetintaş “Çifte Tarih Düşürme: Âşık Hüseyin’ın ‘Çifte Ebced’li Mezar Taşı”6-7

Evangalia Balta “Türkçe Dersleri ya da Verimli ve Mükemmel Bir Yaşamın Dersleri”8-9

Vangelis Kechriotis “Hayat ve Fikir Dolu, Cesur ve Cömert Pinelopi”10

Prof. Dr. Neclan Arslan Sevin “‘Tarih Boyunca Suriye-Anadolu İlişkileri’ Sempozyumu”11

Kadriye Tezcan “Müze Eğitimbilimi Perspektifinden: Müzeler ve Toplumsal Katılım”12

Ahmet Akşit “III. Aydınlanma Sempozyumu Kapsamında: ‘Vatandaşlık ve Sosyal Adalet’”14

Barış Baştürk “100 Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler”15

Ahmet Akşit “İş Bankası Müzesi Üzerine Zafer Toprak ile Söyleşi: ‘Müze, Cumhuriyet Türkiye’sinin Bir Mikrokosm’u”17-21

Haz. Edhem Eldem “L’Illustration’dan Seçmeler: 19 Mayıs 1855 – Abdülmecid’in Yatağı”22-23

Haz. Erol Üyepazarcı, Mehmet Ö. Alkan “Karikatürlerle 1908”24-25

Rıfat N. Bali “1952 Yılı: Hizmet Gazetesinin Varlık Vergisi ile İlgili Yayını”26-33

Nuri Bilgin “Geçmişin Araçsallaştırılması: Tarih ve Kolektif Bellek (I)”34-40

İsmail Kara “Cami, Ordu, Siyaset: 27 Mayıs İhtilaline Dair Bir Hutbe”42-46

Mete Tunçay “Bir Görüşme ve İki Belge: Merhum ‘Eczacı’ Vasıf Onat (1320/1904-2000)”48-50

Oğuz Tekin “Eskiçağ Bilimlerinde Eski Yunanca ve Latince Kökenli: Coğrafi Adlar ile Şahıs Adlarının Yazını Üzerine”52-55

Prof. Dr. Mustafa Sayar “Eskiçağda Trakya ve Traklar” (dosya)58-62

Oğuz Tekin “Ainos’ta Sikke Basımı ve Kazılarda Ele Geçen Sikkeler: Ainos (Enez) Sikkeleri”64-67

Şahin Yıldırım “Trakya’nın Anıt Mezarları Tümülüsler”68-72

Pelin Ercan “Marmara Ereğlisi’nde Bir İmparatorluk Yapısı: Herakleia Bazilikası”74-77

Dinçer-Savaş Lenger “Antikçağda Kuzey Ege’de Ticaret: Thasos Şarapları”78-80

Aliye Erol “Trakya Kentleri Sikkelerinde: Agonlar”82-85

Maria-Pia Pedani “Venedik Arşivinden Belgeler: 17. Yüzyılda Paris’te Bir Müslüman Seyyah”86-89

Burak Çetintaş “II. Meşrutiyet’in Birinci Yıldönümü İçin Tertiplenmiş Bir Hatıra: Zikr-i Cemil Belgesi”90-91

Haz. Gökhan Akçura “Resimli Roman: Konumuz İşçiler”92-95

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3173 Kategoriler: ,