DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:363

Toplumsal Tarih Sayı:363

Mart 2024

120.00 TL

İçindekiler
Cumhuriyet Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay – Hazırlayan: Emel Seyhan
Hocam Stephen Mitchell’in Ardından (26 Mayıs 1948-30 Ocak 2024) – TURHAN KAÇAR
Gençler 100. Yılında Lozan’ı Konuştu – FİLİZ YAZICIOĞLU
Tarih Vakfı’ndan Haberler – Hazırlayan: MELİKE TURAN
Hilafetin Kaldırılışının Yüzüncü Yılı – DOSYA EDİTÖRÜ: ESRA YAKUT
100. Yıldönümünde Halifeliğin Kaldırılması Hakkında Bazı Açıklamalar – SEÇİL KARAL AKGÜN
Kurgudan Reel Politiğe II. Abdülhamid Döneminde Hilafetin Yeniden İnşası – NAMIK SİNAN TURAN
“Atadan-Dededen bil-İstihkak” Osmanlı Hilafeti – FERİDUN M. EMECEN
Hilafet Sancısı: Otorite ya da Otoritesizlikle İmtihan Olmak – NAGİHAN DOĞAN
Yardımlar Artık “İstanbul’a Değil Anadolu’ya” Hint Hilafet Hareketi’nin Halifeye Mektubu – Y. DOĞAN ÇETİNKAYA
Sovyetler Birliği’nde Uluslar Politikası – HARUN YILMAZ
Ekonomi, Ahlak ve Osmanlı Toplumunun Sıradan Bireylerinin Uzun On Yedinci Yüzyıl Boyunca Yaptıkları Seçimler -ONUR USTA
1923 Nüfus Mübadelesinde bir örnek olay: Sinasos (Mustafapaşa) Rumlarının Ayrılışı ve Anadolu Rumlarının Göçü Üzerine Gözlemler – STAVROS ANESTİDİS
Boğaziçi Muhafızlarından Bostancıbaşının Gözünden 1821 Rum İsyanı – HÜLYA ARSLAN

Yayım Tarihi: Mart-2024
Kategoriler: ,

Açıklama

İçindekiler
Cumhuriyet Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay – Hazırlayan: Emel Seyhan
Hocam Stephen Mitchell’in Ardından (26 Mayıs 1948-30 Ocak 2024) – TURHAN KAÇAR
Gençler 100. Yılında Lozan’ı Konuştu – FİLİZ YAZICIOĞLU
Tarih Vakfı’ndan Haberler – Hazırlayan: MELİKE TURAN
Hilafetin Kaldırılışının Yüzüncü Yılı – DOSYA EDİTÖRÜ: ESRA YAKUT
100. Yıldönümünde Halifeliğin Kaldırılması Hakkında Bazı Açıklamalar – SEÇİL KARAL AKGÜN
Kurgudan Reel Politiğe II. Abdülhamid Döneminde Hilafetin Yeniden İnşası – NAMIK SİNAN TURAN
“Atadan-Dededen bil-İstihkak” Osmanlı Hilafeti – FERİDUN M. EMECEN
Hilafet Sancısı: Otorite ya da Otoritesizlikle İmtihan Olmak – NAGİHAN DOĞAN
Yardımlar Artık “İstanbul’a Değil Anadolu’ya” Hint Hilafet Hareketi’nin Halifeye Mektubu – Y. DOĞAN ÇETİNKAYA
Sovyetler Birliği’nde Uluslar Politikası – HARUN YILMAZ
Ekonomi, Ahlak ve Osmanlı Toplumunun Sıradan Bireylerinin Uzun On Yedinci Yüzyıl Boyunca Yaptıkları Seçimler -ONUR USTA
1923 Nüfus Mübadelesinde bir örnek olay: Sinasos (Mustafapaşa) Rumlarının Ayrılışı ve Anadolu Rumlarının Göçü Üzerine Gözlemler – STAVROS ANESTİDİS
Boğaziçi Muhafızlarından Bostancıbaşının Gözünden 1821 Rum İsyanı – HÜLYA ARSLAN