DükkanKitapTarih Vakfı Yurt YayınlarıTANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI 1839-2014 (2.BASKI)
İndirim!

TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI 1839-2014 (2.BASKI)

206.25 TL

Stokta

Hazırlayan: Mehmet Ö. Alkan, Y. Doğan Çetinkaya
ISBN: 978-975-333-328-3

Toplumsal sınıfların öldüğünün genel kabul gördüğü 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye işçi
sınıfı tarihi araştırmalarında niceliksel ve niteliksel bir uyanış yaşanıyor. Hatta 2000’li yıllarda
bu alanda bir bahar yaşıyoruz, zira neoliberal iktisadi ve siyasal sistem içinde yetişmiş genç
kuşak tarihçiler içinden emek tarihi ile ilgilenen çok sayıda genç tarihçi çıktı. Küresel kapitalist
sistem kendi karşıtı toplumsal hareketleri yaratırken yeni bir kuşak da ezilenlerin ve sıradan
insanların geçmişine daha fazla ilgi duymaya başlıyordu. Elinizde tuttuğunuz kitap
Tanzimat’tan günümüze modern Türkiye tarihinin farklı dönemleri üzerine bu yeni kuşak
çalışmalardan bir seçme sunuyor. Okuyucu bu kitap ile hem Türkiye işçi sınıfı tarihinin farklı
dönemleri üzerine eski bilgilerini tazelemek ve sorgulamak hem de bunları yeni bulgularla
karşılaştırmak fırsatını elde ediyor. Dahası uluslararası işçi sınıfı ve emek tarihi çalışmalarının
yıllardır ortaya koyduğu bazı akım ve eğilimlerin vurguladığı noktalar da yeni kuşak
çalışmalarla Türkiyeli okuyucuya sunulmuş oluyor. Elinizdeki derleme hem konuyla yakından
ilgilenenler hem de genel okuyucu için Türkiye çağdaş emek tarihi çalışmalarına bir pencere
açıyor.

Yayım Tarihi: Temmuz-2021

Açıklama

Toplumsal sınıfların öldüğünün genel kabul gördüğü 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye işçi
sınıfı tarihi araştırmalarında niceliksel ve niteliksel bir uyanış yaşanıyor. Hatta 2000’li yıllarda
bu alanda bir bahar yaşıyoruz, zira neoliberal iktisadi ve siyasal sistem içinde yetişmiş genç
kuşak tarihçiler içinden emek tarihi ile ilgilenen çok sayıda genç tarihçi çıktı. Küresel kapitalist
sistem kendi karşıtı toplumsal hareketleri yaratırken yeni bir kuşak da ezilenlerin ve sıradan
insanların geçmişine daha fazla ilgi duymaya başlıyordu.

Ek bilgi

Hazırlayan